• Voxpot feed
  • 13. března 2023 / 11:19

Sillicon Valley Bank zkrachovala. Jak k tomu došlo?

(Sillicon Valley) Americká banka Sillicon Valley Bank zkrachovala. Podle deníku Wall Street Journal se jedná o druhý největší krach banky v historii USA.

Mateřská společnost banky SVB Financial nakoupila v minulosti desítky miliard dolarů zdánlivě bezpečných aktiv, především vládou krytých hypotečních cenných papírů a dlouhodobých státních dluhopisů. Portfolio cenných papírů tak vzrostlo za necelé dva roky, do konce roku 2022, o 100 miliard dolarů. Minulý týden však banka velkou část svých cenných papírů v hodnotě 21 miliard dolarů prodala se ztrátou asi 1,8 miliardy dolarů po zdanění.

Podle Wall Street Journal bylo cílem banky tímto krokem pomoci obnovit její úrokové výnosy na výnosy vyšší. V době, kdy cenné papíry nakupovala, měly totiž nízkou fixní úrokovou sazbu na mnoho let. U těchto cenných papírů prakticky nehrozí riziko nesplacení. Zvýšením tržní úrokové sazby ale tyto cenné papíry na otevřeném trhu najednou měly nižší hodnotu, než v účetních knihách banky. V důsledku toho mohly být teď prodány pouze se ztrátou.

Prodej cenných papírů – s dobrým úmyslem, ale vysokou ztrátou –  pro banku znamenal, že firmy s rizikovým kapitálem, které byly častými klienty banky, začaly radit svým portfoliovým společnostem, aby ze Sillicon Valley Bank vybíraly vklady. V jeden den proto z banky lidé vybrali 42 miliard dolarů, načež banka přišla o veškerou hotovost. A zkrachovala.

Dopad zvýšení úrokových sazeb na cenné papíry bank neměl vliv pouze na Silicon Valley Bank. Ve všech bankách FDIC byly ke konci roku 2022 nerealizované ztráty v portfoliích cenných papírů (rozdíl mezi náklady na investice do cenných papírů a jejich reálnou hodnotou) v hodnotě asi 620 miliard USD.

mik

Bez Vás to nedokážeme!
Voxpot funguje díky podpoře svých čtenářů.
Naše nezávislost se nedá koupit, pouze podpořit!
Podpořit Voxpot
Bez vás to nedokážeme!
Podpořit Voxpot
Naše nezávislost se nedá koupit, pouze podpořit!
Voxpot funguje díky podpoře svých čtenářů.