Kdo jsme

Voxpot je skupina reportérů, kameramanek, skladatelů, střihaček a grafiků, kteří tvoří reportáže o politice, společnosti a kultuře v propojeném světě.

Ukazujeme svět v českém kontextu

Věnujeme se nedostatečně pokrytým tématům, které mají vliv na život a veřejnou debatu v České republice. Hledáme českou stopu ve světě.

Svět za hranicemi ovlivňuje lidi žijící v České republice bez ohledu na to, jestli to chtějí nebo nechtějí. Ať jde o migraci, klimatickou změnu, sílící nacionalizmus ve světě, organizovaný zločin nebo důsledky ozbrojených konfliktů, v provázaném světě pokračující globalizace se trendy a události nezastavují na hranicích států. Voxpot vznikl jako reakce na nepoměr mezi informováním o domácím a zahraničním dění v českých redakcích.

Redakce v České republice se zaměřují primárně na informování o domácím dění a zahraničí řeší převážně přebíráním informací ze zahraničních médií a agentur. Máme za to, že vlastní reportážní obsah věnující se zahraničí, který je tvořený domácími reportéry a analytiky, je zásadní pro orientaci v současném, rychle se proměňujícím světě.

 
 

 

Voxpot je jedinečný projekt v regionu středovýchodní Evropy. Přinášíme sem to nejlepší ze světové žurnalistiky.

Jsme kanál audiovizuálních reportáží pro diváky, kteří chtějí svůj pohled na svět opírat o nejlepší dostupné informace zasazené do širokého kontextu.

Netvoříme obsah jen pro sebe. Budujeme kolem sebe komunitu lidí, kteří se zajímají o svět a chtějí se v něm orientovat. Naši reportéři vystupují v médiích, která si kvůli svému zaměření na českou scénu nemohou dovolit poslat své lidi do zahraničí. Naše reportáže publikujeme také v zahraničních médiích a snažíme se tak za hranicemi nabídnout středoevropský pohled na mezinárodní dění. Pohybujeme se na mezinárodní scéně a do české žurnalistiky se snažíme přinést nejnovější trendy ze světa.

Vlastní reportážní obsah věnující se zahraničí je zásadní pro orientaci v současném, rychle se proměňujícím světě.


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018/2019