Darujme – Platba Převodem – Podpořte

Platba Převodem

Podporou Voxpotu podporujete nezávislou žurnalistiku pro náročné publikum.
Děkujeme Vám!

Prosíme o zaslání daru:
Číslo účtu: 2198370339/0800
Částka: XXX
Variabilní symbol: VA
Četnost daru:

Při darování ze zahraniční banky využijte mezinárodní formát účtu: IBAN: CZ57 0800 0000 0021 9837 0339, BIC: IBACZPXXXX a do poznámky transakce uveďte VA.
Dar převodem je zajištěn skrze auditovaný zprostředkovatelský účet Darujme.cz (správce: Nadace VIA) vedený u ČS, a.s. Z tohoto účtu jsou dle platných podmínek dary předávány zvoleným neziskovým organizacím.