„Svou obec si zastaví a k nám se chodí rekreovat.“ Únětice trápí nával turistů a nedostatek peněz

Únětice si už v 90. letech zvolily pomalejší rozvoj. Dosud zde nežije ani tisícovka obyvatel, zato mají školu, kostel, hřbitov, divadelní sál i úspěšnou firmu – Únětický pivovar. Kvůli zachovalému vesnickému charakteru i expanzi obcí v okolí se však Únětice potýkají s overturismem. Rozhodnutí nerůst pak negativně dopadá na jejich rozpočet.