Ivana Karásková

Autorka založila a vede mezinárodní projekty China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) MapInfluenCE v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO). Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.