Informace o zpracování COOKIES

Jsme obchodní společnost Voxpot Media s.r.o., IČO: 11822741, se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354938 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
Email: shop@voxpot.cz, info@voxpot.cz
Telefon: +420 773 831 993
Adresa:Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Tyto informace o zpracování cookies byly vytvořeny v souladu s nařízením EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a stanovují, jakým způsobem naše webové stránky na adrese voxpot.cz a shop.voxpot.cz (dále jen „Webové stránky“) používají cookies a technologie obdobné cookies. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je používáme.

Co to jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás můžeme odlišit od jiných uživatelů Webových stránek a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na Webových stránkách.

Pro účely tohoto dokumentu se pojmem cookies myslí i soubory uložené ve webovém uložišti. Webové uložiště se skládá z local storage a session storage. Hlavní rozdíl oproti klasickým souborům cookies je ten, že soubory zde uložené se neodesílají s každým požadavkem zpět na server. Zároveň mohou zabírat více paměti. V session storage mohou být soubory uložené do konce relace, tj. zavření prohlížeče. V local storage mohou být soubory uložené i po delší dobu. Manipulace s webovým uložištěm probíhá pomocí zdrojového kódu webové stránky. Plyne-li to z kontextu, myslí se pod pojmem cookies i tzv. device fingerprinting. Tato technologie je založena na čtení informací ze zařízení uživatele a k rozlišování jednotlivých koncových zařízení používá informace, které webový prohlížeč uživatele sdílí se vzdáleným serverem. Jde například o informace o operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, jazykové preferenci nebo časovém pásmu. Tyto informace jsou získávány pomocí zdrojového kódu webové stránky nebo je prohlížeč automaticky zasílá ve svých požadavcích serveru. V případě device fingerprintingu, se nejedená přímo o soubory uložené ve Vašem zařízení, avšak jedná se o informace z něho pocházející.

Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči. Soubory cookies můžeme používat pro mnoho účelů, jako například:

 • zajištění fungování základních funkcí Webových stránek,
 • uložení preferovaného jazyka,
 • analyzování návštěvnosti zlepšování Webových stránek,
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na internetových stránkách třetích stran.

Jaké typy cookies používáme?
Soubory cookies lze dělit podle různých kritérií. Na našich Webových stránkách používáme tyto typy cookies:

Cookies dle jejich funkce na Webových stránkách:

 1. Nezbytné, které jsou nutné pro funkčnost našich Webových stránek.
 2. Preferenční, které umožňují, aby si naše Webové stránky zapamatovaly informace, které mají vliv na to, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich Webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání.
 3. Analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich Webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše Webové stránky.
 4. Remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy.
 5. Sledovací a konverzní, které nám pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.
 6. Ostatní, které mají jiný než výše uvedený účel.

Cookies dle jejich doby platnosti:

 1. Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 2. Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Jaké konkrétní soubory cookies používáme?
Dokument jsem navrhnul tak, aby šel umístit beze změny na obě stránky (voxpot.cz i shop.voxpot.cz)

Je pravdou, že e-shop i mediální činnost děláte na tuto společnost? Voxpot z.ú. tedy v tomto nebude mít žádnou roli?

Resp. vím, že e-shop se teprve možná bude přesouvat na sro.

Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která mj. zásadně mění povinnosti provozovatelů webových stránek ohledně cookies.

 

Nově je totiž zapotřebí souhlas návštěvníka webu k používání jiných než nezbytných cookies (změna režimu opt-out na režim opt-in). Bez jeho souhlasu nelze tyto cookies používat.

 

Pouze nezbytné cookies nevyžadují souhlas návštěvníka webu, i o nich však musíte informovat.

Co se týče udělení souhlasu návštěvníkem, ten bude zpravidla udělován prostřednictvím tzv. cookie lišty. Zde prosím pamatujte na několik pravidel:

Souhlas nesmí být podmínkou pro návštěvu webu. Lišta tedy nesmí nepřiměřeně překážet a už vůbec nesmí být podmínkou pro vstup.Souhlas nesmíte vymáhat agresivně – žádné časté vyskakování.Pokud nabízíte možnost „přijmout všechny“, musíte nabídnout i „odmítnout všechny“ (nezapomínejte na možnost „shodit“ lištu křížkem nebo jakýmkoliv jiným jednoduchým postupem – i bez udělení souhlasu).

Uživatel webu by měl mít možnost si vybrat jen některé druhy cookie (např. jen preferenční, nikoliv však ty analytické)

Cookies jsem uvedl jak ze stránky voxpot.cz tak i podstránky shop.voxpot.cz tak, aby tento dokument šel použít na obou beze změny.

Nicméně prosíme ještě o kontrolu výčtu cookies a především jejich popisu. Nejsme technici. Jde o to uživatelům velmi jednoduše a srozumitelně popsat, co dané cookies dělají.

Pokud budou na Vašem webu jiné cookies, prosím o úpravu dle aktuálního stavu.


 
Jak můžete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči?
 
Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik možností:

Soubory cookies lze blokovat (tj. zakázat), ale některé webové stránky se Vám nemusí zobrazovat správně a některé funkční části či formuláře mohou fungovat jinak. Stejně tak můžete v nastavení většiny prohlížečů zablokovat použití Javascriptu, aby nebylo možné použít webové uložiště či některé funkcionality device fingerprintingu. I zde je však nebezpečí, že to významně omezí funkcionality Webových stránek.

Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části webových stránek nemusí fungovat správně. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také informační weby Your Online Choices (česky), All About Cookies (anglicky) nebo Your Ad Choices(anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými můžeme spolupracovat. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii (česky).