Jakub Mazanec

Je interním doktorandem na Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se zejména problematikou vodních zdrojů v mezinárodních vztazích a obdobím studené války v prostoru Afriky.