Jan Daniel

Autor je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů.