Jan Strejcovský

Jan Strejcovský je absolventem Katedry dokumentární tvorby pražské FAMU. Vedle režie dokumentárních filmů také příležitostně hraje ve filmech a v divadle.
Je spoluzakladatelem produkce GPO Platform, zaměřené na výrobu autorských dokumentárních filmů.