Josef Šmída

Autor je politolog – latinoamerikanista.