Kateřina Vnoučková

Autorka je historičkou moderních dějin, působím na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK. Zabývá se česko-rakouskými vztahy v 80. a 90. letech 20. století a současnou rakouskou politikou.