Matouš Vencálek

Matouš Vencálek působí na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU, věnuje se především vztahu náboženství a politiky v současné společnosti, ale rád píše populárně-naučné texty i o starověkých náboženstvích či lidových tradicích.