Michal Smetana

Doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D., je výzkumným pracovníkem a pedagogem na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV UK, kde vede univerzitní centrum excelence Peace Research Center Prague a výzkumnou skupinu Experimental Lab for International Security Studies (ELISS). V minulosti rovněž působil jako hostující výzkumník na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a ve výzkumných institutech ve Stockholmu (SIPRI) a v Frankfurtu (HSFK/PRIF). Ve své akademické práci se zabývá problematikou jaderných, chemických a autonomních zbraní, teorií odstrašení, nátlakovou diplomacií, mezinárodními normami a politickou psychologií. Na daná témata publikoval řadu odborných článků a knih. Vedle akademické činnosti se podílí na přípravě expertních analýz pro národní a mezinárodní instituce včetně NATO.