• Voxpot feed
  • 9. března 2023 / 9:44

F-plyny: Evropská unie se vydala do boje s úhlavním nepřítelem klimatu

Evropská unie (EU) uskutečnila první krok k zákazu nebezpečných F-plynů, výrazných podílníků na globálním oteplování. Environmentální komise Evropského parlamentu 1. března odsouhlasila návrh zákona, který by zavázal EU snížit spotřebu F-plynů do roku 2024 na 23,6% hladinu množství používaného v roce 2015. V roce 2027 by se pak mělo jednat již o pouhých 11 % z tohoto množství, přičemž úplná neutralita je plánována na rok 2050.

Člověkem vytvořené fluorované plyny, známé též jako F-plyny, představují pro životní prostředí závažné riziko kvůli ohřívání atmosféry, ke kterému přispívají dokonce ve vyšší míře než CO2. Současná společnost je na nich ovšem závislá, a to kvůli jejich využitelnosti v rozvodné elektrické síti, kde je najdeme na každém roku. Server Politico se domnívá, že plán, jak se s F-plyny, tedy takzvanými „věčnými chemikáliemi“ (odborně PFAS) vypořádat, by se měl stát jednou z priorit klimatického rámce EU. Nutno přitom podotknout, že ekologická alternativa v podobě přírodních plynů se nabízí.

Americký konglomerát M3, vlastnící patent na jeden z nejpoužívanějších F-plynů v elektrických rozvaděčích, přislíbil vyřazení chemikálie do roku 2025. Pokud by se EU nepřizpůsobila vývoji na západním trhu, mohla by se výhledově ocitnout v závislosti na dodávkách z východních států. Hlasování na plénu parlamentu se očekává koncem tohoto měsíce.

fiš

 

Bez Vás to nedokážeme!
Voxpot funguje díky podpoře svých čtenářů.
Naše nezávislost se nedá koupit, pouze podpořit!
Podpořit Voxpot
Bez vás to nedokážeme!
Podpořit Voxpot
Naše nezávislost se nedá koupit, pouze podpořit!
Voxpot funguje díky podpoře svých čtenářů.