Rusko

03. 05. 2023, 10:00

ODLIV MOZKŮ: Vědci znovu opouštějí Rusko

Julija Balachonova

Po vpádu na Ukrajinu se ruské vedení rozhodlo zaútočit i na různé sféry vlastní země. Kromě prakticky vymýcených nezávislých novinářů a lidskoprávních aktivistů se stala terčem útoku také věda. V duchu sovětské tradice vědce propouští, zabavují jim knihy a peníze poskytují pouze těm, kteří jsou loajální k režimu.

  1. Kolik vědců opustilo Rusko?
  2. Z profesora agentem Mossadu
  3. Knihy zabavené knihovnám
  4. Peníze pro patrioty

Vědci – uprchlíci

Před třemi lety významný astrofyzik a příslušník Ruské akademie věd Jurij Kovaljev učinil spolu s dalšími ruskými odborníky průlom ve výzkumu černých děr. Vědec, tehdy plný optimismu, s médii hodně mluvil o dalších objevech, které mohou přijít. Nyní se ukazuje, že pokud by k nim skutečně došlo, tak v jiné zemi.

Jurij Kovaljev

Kovalev po vypuknutí války stejně jako mnoho dalších vědců podepsal dopis, který ruskou agresi odsuzuje. Na podzim odjel do Německa a teď pomáhá ostatním výzkumníkům. Někteří se musí přestěhovat, jiní překonat potíže v novém bydlišti.

K otevřenému dopisu o válce se připojilo 8489 vědců. Co v něm stálo?

„Tento fatální krok vede k obrovským ztrátám na životech a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě nese výhradně Rusko. Žádné rozumné ospravedlnění pro tuto válku neexistuje. Pokusy využít situaci na Donbasu jako záminku k zahájení vojenské operace nejsou věrohodné. Ukrajina pro bezpečnost naší země zcela očividně hrozbu nepředstavuje. Válka proti ní je nespravedlivá a naprosto nesmyslná.”

Co je za třemi tečkami se doví jen členové Voxpot Klubu.

Díky podporovatelům z Voxpot Klubu můžeme posílat naše reportéry do terénu a přinášet vám tak lepší zprávy, než jen to, co nabízí tiskové agentury.

Julija Balachonova

Více článků od autora

Témata: Rusko, Ukrajina, Válka, Vzdělávání