30. 05. 2021, 18:01

ODS (v rámci koalice SPOLU)

Zahraničně-politický program ODS bývá obvykle stručný a mezi léty se liší jen důrazy. Vždycky zmiňuje jako priority bezpečnost, důležitost NATO a transatlantickou vazby, spolupráci se sousedy, podporu domácímu exportu a pragmatický vztah k EU. K tomu pak přidává aktuální detaily jako odmítání uprchlických kvót či referendum o přijetí eura.

Pro aktuální debatu odkázala ODS Voxpot na programový dokument, s nímž jde do letošních voleb v rámci koalice SPOLU, tedy s TOP 09 a KDU-ČSL. Vliv programových kompromisů s těmito stranami je přitom zřejmý. Koalice se například zavazuje k „obnově tradice ‚havlovské‘ diplomacie“. Dále pak se v jejím programu pro volby 2021 píše: „Budeme podporovat demokracii, lidská práva, občanskou společnost a předávání transformačního know-how (Ukrajina, Bělorusko, Kuba, Balkán, Gruzie…).“

V programu ODS pro minulé volby nebyla přitom lidská práva takřka vůbec zmíněna. V otázce zvládání migračních krizí slibuje SPOLU zas vedle boje s pašeráky a úsilí o efektivnější hlídání vnějších hranic EU i „systematicky pomáhat v nestabilních regionech“ a také „prosazovat navýšení pomoci pro uprchlické tábory v blízkosti konfliktních zemí, abychom jejich obyvatelům zajistili důstojné podmínky“.

Dále: program ODS pro minulé volby obsahoval závazek prosadit „skutečnou pravomoc národních parlamentů kontrolovat a případně zablokovat návrhy evropských regulací a na vlastní návrh zrušit již platné nadbytečné normy a opatření“. Pokud by se něco takového podařilo, šlo by o zásadní de-integrační reformu celoevropského dosahu. Program SPOLU pro volby 2021 ovšem už tento slib nezahrnuje. A stejně tak se ODS v koaličním programu již nevymezuje vůči euru.

Stálicí optimální zahraniční politiky ČR v představě ODS, respektive SPOLU, je orientace na Západ bez alternativy, slib dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2025 i koncept NATO first – de facto nesouhlas s budováním evropské armády. Tradičně je rovněž zmíněno posílení spolupráce s Německem, ve Visegrádské skupině a s Izraelem. Relativní novinkou je však závazek přihlásit se ke spolupráci v rámci iniciativy Trojmoří – Polskem vedené platformy sdružující státy mezi Ruskem a Německem usilující mimojiné o zvláštní vztahy s USA.

Možnosti Evropské unie hodlá ODS v rámci koalice SPOLU využívat „v oblasti boje s organizovanou kriminalitou, terorismem a zajišťováním stability na evropských hranicích“. S pomocí evropských peněz chce též zafinancovat „vysokorychlostní železnice do Berlína, Mnichova, Vídně a Frankfurtu a páteřní dálniční síť včetně vnějšího obchvatu Prahy“, „modernizaci energetiky, průmyslu a bydlení v souvislosti s chystanou dekarbonizací uhlíkově náročné české ekonomiky“ a projekty „v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací“.

V rámci programu SPOLU slibuje ODS vůbec poprvé určité věci v otázkách tlumení klimatického rozvratu – i s její účastí „přispěje Česká republika k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050“ a využije evropský Green Deal jako příležitost k „investicím do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření“.

Zatímco v programu k minulým volbám ODS slibuje především „rozvoj našeho nejvýznamnějšího bezemisního zdroje, jaderné energetiky, s cílem zvýšit naši energetickou nezávislost a bezpečnost“, v programu k letošním volbám již píše: „Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Naši budoucnost vidíme v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích.“

O Číně se v novém programu ODS nemluví, kuse je zmíněna pouze možnost perspektivně hlubší spolupráce s Japonskem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem, tedy s čínskými lokálními rivaly. O Rusku se pak píše výhradně jako vnější hrozbě, vůči které si má NATO „udržet schopnost Západ sjednocovat.“