Podcast

Café Evropa | Domácí a sexualizované násilí: co přinesou nová pravidla?

Dvě znásilnění a jeden pokus o něj = 3 roky vězení. Přelomový rozsudek českého soudu, pro mnohé nedostatečný. Jak ale pomohl změnit postoj společnosti k obětem? A jak v případech sexualizovaného násilí pomůže samotná změna zákona? Proč je redefinice znásilnění, která nedávno prošla Poslaneckou sněmovnou, tak důležitá pro oběti? O tom v nové epizodě Café Evropa mluví Klára Kadár z Konsentu a advokát Daniel Bartoň.

Debata o Istanbulské úmluvě polarizuje společnost. V Česku její schvalování skončilo v lednu – neúspěšně, a to i přesto, že čeští zástupci se na jejím vyjednávání podíleli. Vrhá to na ČR špatné světlo?

„Úmluvu k roku 2022 ratifikovalo 36 států – v žádném z nich se společnost nehroutí. Pořád hlásáme, že patříme na Západ, ale nechováme se podle toho. Takhle jsme se zařadili po bok zemí, které nevnímám jako úplně demokratické,“ říká hostka podcastu Klára Kadár. Jaké mýty se kolem Úmluvy vytvářejí a jaké argumenty mají její odpůrci? A jakou roli v této debatě hraje popkultura a postoj společnosti k obětem? Funguje osvěta?

Pusťte si novou epizodu s Klárou Kadár, manažerkou sekce advocacy v organizaci Konsent, a Danielem Bartoňem, advokátem a odborným asistentem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 

Podcast přináší Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a ZEK v ČR v komerčním partnerství s Voxpotem.

Témata: Café Evropa, Domácí násilí, sexualizované násilí