05. 05. 2023, 14:00

Dětské sňatky jsou na ústupu. Jejich vymýcení by ale mohlo trvat stovky let

New York – V posledních deseti letech klesl počet dětských svateb podle zprávy organizace UNICEF o několik procent. Závazek OSN vymýtit tuto praktiku do roku 2030 je však v nedohlednu, píše deník The Guardian.

„Dobrá zpráva je, že jejich počet se celosvětově snižuje,“ řekla k dětským sňatkům Claudia Cappa, autorka zprávy UNICEF. „Za 10 let došlo k úbytku z 23 na 19 % z celkového ročního poměru svateb ve světě. To však zdaleka není dostatek pro naplnění našeho cíle udržitelného rozvoje do roku 2030, tedy  úplného vymýcení tohoto fenoménu – vzhledem k 12 milionům dívek, které jsou provdány každým rokem,“ vysvětlila Cappa s tím, že pokud nedojde k výrazné změně, situace se obrátí až za 300 let.

Čtěte také: Bulharsko se ocitlo ve slepé uličce, kde se protiklady nepřitahují

Autoři analýzy se mimo jiné domnívají, že postupující klimatická změna by mohla donutit více rodin provdat své děti kvůli ekonomické nesoběstačnosti. Obecně však existuje řada důvodů, proč k dětským svatbám stále dochází.

„Dětské sňatky mají různé důvody na různých místech, avšak pojítkem bývá chudoba a limitované možnosti uplatnění pro dívky. Genderová nerovnost, stereotypy, slabé zákony a obava z početí mimo manželství tomu rovněž přispívají,“ dodává Cappa.

Zpráva UNICEF popisuje důsledky, kterým provdané děti, zejména však právě dívky čelí. Je pro ně méně pravděpodobné pokračovat ve školní docházce, jsou náchylnější k předčasným početím, což v důsledku vede k ohrožení zdraví dítěte i matky. Dívky bývají mnohdy vytrženy ze svých komunit a rodinných a přátelských vztahů. To pak dále ohrožuje jejich duševní zdraví.

Autor: fiš

Přečetli jste si krátkou zprávu. Kromě těch Voxpot nabízí každý den propracované reportáže i analýzy. Chcete vědět víc? Pojďte sem

[other_banner_1]