09. 03. 2023, 08:44

F-plyny: Evropská unie se vydala do boje s úhlavním nepřítelem klimatu

Evropská unie (EU) uskutečnila první krok k zákazu nebezpečných F-plynů, výrazných podílníků na globálním oteplování. Environmentální komise Evropského parlamentu 1. března odsouhlasila návrh zákona, který by zavázal EU snížit spotřebu F-plynů do roku 2024 na 23,6% hladinu množství používaného v roce 2015. V roce 2027 by se pak mělo jednat již o pouhých 11 % z tohoto množství, přičemž úplná neutralita je plánována na rok 2050.

Člověkem vytvořené fluorované plyny, známé též jako F-plyny, představují pro životní prostředí závažné riziko kvůli ohřívání atmosféry, ke kterému přispívají dokonce ve vyšší míře než CO2. Současná společnost je na nich ovšem závislá, a to kvůli jejich využitelnosti v rozvodné elektrické síti, kde je najdeme na každém roku. Server Politico se domnívá, že plán, jak se s F-plyny, tedy takzvanými „věčnými chemikáliemi“ (odborně PFAS) vypořádat, by se měl stát jednou z priorit klimatického rámce EU. Nutno přitom podotknout, že ekologická alternativa v podobě přírodních plynů se nabízí.

Americký konglomerát M3, vlastnící patent na jeden z nejpoužívanějších F-plynů v elektrických rozvaděčích, přislíbil vyřazení chemikálie do roku 2025. Pokud by se EU nepřizpůsobila vývoji na západním trhu, mohla by se výhledově ocitnout v závislosti na dodávkách z východních států. Hlasování na plénu parlamentu se očekává koncem tohoto měsíce.

fiš