Pásmo Gazy

26. 01. 2024, 14:15

Izrael musí zabránit genocidě v Gaze, rozhodl soud OSN v Haagu

Prezidentka Mezinárodního soudního dvora (ICJ) Joan E. Donoghue podle The Guardian uvedla, že soud rozhodl, že Izrael musí „přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho pravomoci“, aby zabránil všem činům spadajícím do působnosti úmluvy o genocidě. Dodala, že Izrael musí „s okamžitou platností“ zajistit, aby se jeho síly nedopustily žádného z činů uvedených v úmluvě o genocidy. ICJ Izraeli nenařídil zastavit vojenské operace v Pásmu Gazy, což požadovala Jihoafrická republika. Text o rozhodnutí ICJ chystáme.

Autorka: huj / Foto: Soudkyně Joan E. Donoghue / Zdroj: Shutterstock/lev radin