06. 05. 2023, 08:50

Pohodlí versus klima: Evropané jsou schopní ústupků, ale jen do jisté míry

Londýn – Klimatická krize trápí většinu obyvatel Evropy. Z průzkumu agentury YouGov vyplývá, že Evropanům není osud planety lhostejný, ale zároveň si chtějí udržet svůj životní styl. Zatímco vysazování stromů a květin se těší podpoře, zdanění pohonných hmot už tak populární není. Data zveřejnil The Guardian.

Většina Evropanů podporuje alespoň nějaká opatření na ochranu životního prostředí. Z průzkumu agentury YouGov vyplývá, že velká část dotázaných by ochotně podnikla kroky k záchraně planety a zároveň by podpořila vládu v boji s klimatickou krizí. Avšak pouze za předpokladu, že se nebudou muset vzdát svého životního stylu.

Průzkum probíhal celkem v sedmi evropských zemích: v Anglii, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Španělsku a Švédsku. V každém z těchto států se do průzkumu YouGov zapojilo více než tisíc osob, sběr dat probíhal pak od 5. do 24. dubna. Hlavním cílem bylo zjistit, jak se veřejnost staví k opatřením v oblasti klimatu na státní úrovni, jako je například zákaz jednorázových plastů nebo zákaz aut se spalovacími motory. Výzkum se dále zaobíral i iniciativou jednotlivců – od nakupování v „sekáčích“ po veganství.

Z odpovědí vyplývá, že mnoho lidí vítá opatření, která příliš neovlivní způsob jejich života, ale větší kroky – které mohou být pro ochranu klimatu důležité – tolik populární už nejsou.

Jednorázové plasty Evropanům obecně vadí

 Většina dotazovaných uvedla, že se obává změny klimatu a jejího dopadu. Klimatická krize podle průzkumu nějakým způsobem trápí 60 procent oslovených Švédů, 63 procent Němců a 65 procent Britů. Vyšší čísla znepokojení z vývoje životního prostředí pak vykazují země jako Španělsko, Francie či Itálie, kde jde až o 81 procent obyvatel. Změnu klimatu popírá pak pouze méně než 5 procent dotázaných.

Valná část respondentů se shodla na tom, že se klima mění kvůli lidské činnosti – proti bylo méně než 20 procent. Analýza sesbíraných dat navíc ukázala, že si většina dotázaných obyvatel myslí, že by všechny země byly v boji proti klimatické změně úspěšnější, kdyby spolupracovaly s ostatními státy.

Poměrně oblíbená jsou opatření, která neznamenají velké oběti na životním stylu a pohodlí. Jde tak třeba o podporu výsadby stromů ze strany vlády. Zhruba 60 procent Španělů a 77 procent Britů by bylo ochotných pěstovat více rostlin nebo to již dělají.

Evropané se obecně shodují i v názoru na plasty. Dánové, Španělé a Italové by si s radostí už nikdy nekoupili výrobky z jednorázového plastu. Většina Švédů a Španělů by pak podpořila i vládní zákaz prodeje těchto produktů.

Jednotlivé země se však liší v individuálním přístupu jednotlivců k nejběžnějším věcem, jako jsou strava, energetika nebo nakupování oblečení. Průzkum se zabýval například omezením příjmu masa a mléčných výrobků na dvě až tři jídla denně. V Itálii souhlasilo 43 procent dotázaných, ale v Německu bylo pro jen 28 procent. A pouze deset procent Němců by se vzdalo masa a živočišných produktů.

Vládní dotace pro „zelené domácnosti“ jsou v Evropě velmi populární. Z průzkumu vychází, že většina dotázaných tento typ podpory vítá a chápe.

Zákaz spalovacích motorů Španělům a Italům nevadí

Změny v používání automobilů jsou obecně citlivé téma, které vyvolává různé reakce. Mnoho evropských vlád přijímá právní předpisy, které mají vést ke snížení emisí. I u dopravy platí, že jsou lidé ochotni svůj život změnit, ale jen do určité míry.

Na otázku, zda by přešli z klasické automobilu na elektrický vůz, odpověděla kladně v průměru necelá třetina respondentů ze sedmi zkoumaných zemí – v rozmezí od 19 procent v Německu až po 40 procent v Itálii.

Odpovědi se ale začaly lišit v momentě, kdy se účastníci průzkumu měli rozhodnout, zda by se vzdali řízení a místo toho by začali jezdit veřejnou dopravou, na kole nebo docházet pěšky. Ve Francii, Španělsku a Itálii uvedlo 35, 44 a 40 procent dotázaných, že by tento krok učinili. Nižší podporu naopak vyjádřili obyvatelé Británie (22 procent), Dánska (20 procent) nebo Německa (24 procent). Nicméně 28 procent Němců a 25 procent Francouzů uvedlo, že upřednostňují právě ekologičtější způsoby dopravy.

Nejméně populárním opatřením je asi povinné zvýšení daně z pohonných hmot nebo vládní omezení prodeje a výroby aut se spalovacími motory. Počet odpůrců zvyšování daní převažuje ve všech zemích. Co se zákazu benzinových a naftových vozů týče, pouze ve Španělsku a v Itálii bylo více příznivců než odpůrců. Naopak Francie a Německo zaznamenávají v tomto směru jistou míru odporu.

Autor: Barbora Kučerová

Přečetli jste si víkendovou zprávu. Kromě těch Voxpot nabízí každý den propracované reportáže i analýzy. Chcete vědět víc? Pojďte sem

[other_banner_1]