13. 03. 2023, 10:19

Sillicon Valley Bank zkrachovala. Jak k tomu došlo?

(Sillicon Valley) Americká banka Sillicon Valley Bank zkrachovala. Podle deníku Wall Street Journal se jedná o druhý největší krach banky v historii USA.

Mateřská společnost banky SVB Financial nakoupila v minulosti desítky miliard dolarů zdánlivě bezpečných aktiv, především vládou krytých hypotečních cenných papírů a dlouhodobých státních dluhopisů. Portfolio cenných papírů tak vzrostlo za necelé dva roky, do konce roku 2022, o 100 miliard dolarů. Minulý týden však banka velkou část svých cenných papírů v hodnotě 21 miliard dolarů prodala se ztrátou asi 1,8 miliardy dolarů po zdanění.

Podle Wall Street Journal bylo cílem banky tímto krokem pomoci obnovit její úrokové výnosy na výnosy vyšší. V době, kdy cenné papíry nakupovala, měly totiž nízkou fixní úrokovou sazbu na mnoho let. U těchto cenných papírů prakticky nehrozí riziko nesplacení. Zvýšením tržní úrokové sazby ale tyto cenné papíry na otevřeném trhu najednou měly nižší hodnotu, než v účetních knihách banky. V důsledku toho mohly být teď prodány pouze se ztrátou.

Prodej cenných papírů – s dobrým úmyslem, ale vysokou ztrátou –  pro banku znamenal, že firmy s rizikovým kapitálem, které byly častými klienty banky, začaly radit svým portfoliovým společnostem, aby ze Sillicon Valley Bank vybíraly vklady. V jeden den proto z banky lidé vybrali 42 miliard dolarů, načež banka přišla o veškerou hotovost. A zkrachovala.

Dopad zvýšení úrokových sazeb na cenné papíry bank neměl vliv pouze na Silicon Valley Bank. Ve všech bankách FDIC byly ke konci roku 2022 nerealizované ztráty v portfoliích cenných papírů (rozdíl mezi náklady na investice do cenných papírů a jejich reálnou hodnotou) v hodnotě asi 620 miliard USD.

mik