10. 07. 2023, 12:45

Ve válce na Ukrajině zemřelo 47 tisíc ruských vojáků, minimálně 125 tisíc dalších bylo vyřazeno z boje, tvrdí ruští výzkumníci

Za prvních 15 měsíců plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu mělo v důsledku války zemřít celkem 47 tisíc ruských vojáků. Přesná čísla plynou ze společného zkoumání nezávislých ruskojazyčných serverů Meduza a Mediazona. Data se zakládají na výzkumu nadměrné smrtnosti, kterou redakce za pomoci expertů zkoumaly dvěma různými metodami. Výsledné číslo je téměř desetkrát vyšší, než kolik zatím přiznalo ruské ministerstvo obrany.

„Kreml vědomě tají, kolik ruských vojáků zemřelo na Ukrajině kvůli jeho geopolitickým ambicím. Nejde o to, že by tato informace mohla vyvolat protest veřejnosti –⁠ lež se spíš v zemi stala veřejnou strategií vlády,“ píší novináři Meduzy v úvodu článku. Zároveň s tím upozorňují, že čísla, ke kterým došli, převyšují osmkrát počet padlých během desetileté sovětské války v Afghánistánu (1979–1989) a pětkrát počet padlých během první čečenské války (1994–1996).

Zde přinášíme základní body, ke kterým výzkumníci Meduzy a Mediazony dospěli.

  • Neexistují žádné oficiální přístupné statistiky týkající se Rusů, kteří zemřeli na Ukrajině po 24. únoru 2022. Pro zjištění co nejpřesnějšího čísla jsme použili dva zdroje. Prvním je Registr dědických řízení (RDŘ), který ruští občané založili pro své zemřelé příbuzné (z něj máme údaje do konce května 2023). Druhým zdrojem jsou čísla Ruského statistického úřadu, která vypovídají o úmrtnosti v zemi, ovšem pouze za rok 2022.
  • Práce s každým zdrojem vyžadovala dvě různé metody, obě ale poskytly velmi blízké výsledky pro rok 2022. Na základě toho jsme dospěli k závěru, že naše výpočty pro rok 2023 založené na RDŘ jsou rovněž správné.
  • Abychom pochopili, jaká část vojenských úmrtí spadá do RDŘ, použili jsme seznam zemřelých nalezený na sociálních sítích a na hřbitovech – sestavuje jej server Mediazona a ruská redakce BBC.
  • V naší studii jsme použili pojem „nadměrná úmrtnost“. Ta se dříve počítala mimo jiné k posouzení dopadů pandemie COVID-19. Nás však zajímala pouze nadměrná úmrtnost mužů, kterou bylo třeba zvláštním způsobem odlišit od celkových údajů. Při zkoumání v RDŘ jsme také potřebovali zjistit, kolik úmrtí stojí za jedním případem dědictví (tj. příbuzní jakého procenta lidí se hlásí o dědictví) – což se nám podařilo.
  • K 27. květnu 2023 (tj. před zahájením ukrajinské protiofenzívy) činil celkový počet úmrtí na ruské straně 47 000 (abychom byli ještě přesnější, s 95% pravděpodobností se toto číslo pohybuje mezi 40 000 a 55 000). Nadbytečné „vojenské“ ztráty na životech v roce 2022 činily podle jedné metody výpočtu 24 tisíc a podle druhé 25 tisíc.
  • O dalších nenávratných ztrátách ruských ozbrojených sil toho víme mnohem méně. Vezmeme-li v úvahu těžce zraněné vojáky propuštěné ze služby, může jejich celkový počet činit nejméně 125 tisíc osob (a pravděpodobně mnohem více). Tento výpočet částečně zahrnuje i nezvěstné osoby, ale nezahrnuje Rusy v zajetí, stejně jako ukrajinské občany, kteří bojovali a padli v rámci sil samozvané DNR a LNR.
Nadměrná smrtnost vojáků podle dat z Registru dědických řízení - a zemřelí, kteří se dostali do seznamů Madiazony a BBC. Fialová - nadměrná smrtnost podle údajů RDŘ, zelená - zemřelí v seznamech Mediazony a BBC. Zdroj: Meduza

Nadměrná smrtnost vojáků od března 2022 do května 2023 podle dat z Registru dědických řízení a zemřelí, kteří se dostali do seznamů Madiazony a BBC. Fialová –⁠ nadměrná smrtnost podle údajů RDŘ, zelená –⁠ zemřelí v seznamech Mediazony a BBC. Zdroj: Meduza

Autor: Vojtěch Boháč