09. 07. 2023, 08:21

Zelená revoluce v Irsku: Kdysi mrtvá krajina se mění v ráj biodiverzity

Dublin – Před čtrnácti lety prodal dům a koupil si část irského poloostrova. Od té doby se na něm aktivista Eoghan Daltun snaží obnovit přírodu, což se mu daří. Na tamní kopce se tak vrátila zeleň i život, píše  The Guardian.

Na svahu irského poloostrova Beara stál Eoghan Daltun, restaurátor soch a aktivista. Ukazoval daleko před sebe, kde se rozprostírala zelená pole, skalnaté kopce a jehličnaté stromy.

Slunce se odráželo od skal a na loukách se pásly ovce. Přesně tohle panorama sem láká turisty a objevuje se i na irských pohlednicích. O lidech, kteří nad podobnou scenérií žasnou, si ale Daltun myslí své. „Jde o ekologickou negramotnost. Lidé už nedokážou číst krajinu, na kterou se dívají. Tohle je úplně pustá krajina. Je biologicky prázdná,“ nadhodil Daltun pro Guardian.

Pokračoval tím, že tamní končina představuje degradaci životního prostředí. „Ovce sežraly divoké květiny a sazenice, což bránilo původním stromům v růstu. Jehličnany zase byly součástí monokulturní plantáže. Ta devastovala biologickou rozmanitost. Jsme uprostřed vážné ekologické krize,“ naléhal.

Daltun je průkopníkem takzvaného rewildingu, což je snaha o obnovu divočiny. Jde o celosvětové hnutí za obnovu zahrad, statků nebo venkova ve snaze zastavit katastrofický úpadek biodiverzity. V současné době se aktivista snaží obnovit původní lesy, které kdysi pokrývaly zhruba 80 procent Irska. Nyní jsou na pouhém procentu. To je jedna z nejnižších hodnot v Evropě.

Za posledních 14 let farmář, aktivista, autor a sochař proměnil 30 akrů drsného svahu v Beaře – větrném poloostrově s výhledem na Atlantický oceán – ve výkladní skříň biodiverzity a klimatické akce.

V roce 2009 Daltun prodal svůj dům v Dublinu, aby mohl koupit část poloostrova Beara. „Les tu v podstatě umíral,“ řekl s tím, že původní vzrostlé stromy oždibovaly kozy a jeleni si zas pochutnávali na sazenicích a divokých květinách. „Tím odstraňovali kůru, čímž dláždili rododendronům cestu k růstu. Jenže ty zase dusily ostatní rostliny,“ popsal aktivista.

Koupený pozemek oplotil, aby se tam nedostaly divoké kozy, jeleni sika a další nepůvodní zvířata. Vymýtil také všudypřítomný rododendron a další invazivní rostliny. Zbytek pak Daltun nechal na přírodě. „Výsledek byl úžasný. Téměř od začátku se celé místo začalo proměňovat. Najednou se tu objevily závěje polních květin. Rostly tu violky psí, prvosenky, zvonky, polnice nebo šťovík. A dokonce tu začaly vyskakovat i sazenice stromů,“ řekl Daltun během prohlídky obnoveného pozemku minulý týden.

V jednu chvíli ukázal na zem a pochlubil se: „V okruhu tří metrů od místa, kde stojíme, máte nejméně šest druhů divokých původních stromů, všechny se tu vysemenily samy. Například dub zimní, jeřáb, bříza pýřitá, hloh, líska nebo cesmína.“ Sotva seznam dokončil, musel dodat, že druhů stromů je „ vlastně sedm, protože támhle je vrba. Ty stromy mohou dál růst, protože jim v tom už nic nebrání.“

Na lokalitě se nyní rozrůstá les. Všude je hodně hmyzu a místo se hemží i původní zvěří, jako jsou kuny, vydry nebo vrápenci malí. Střízlíci cvrlikají z hnízd a nad hlavami poletují havrani. A i když některé potoky v okolí v nedávné době vyschly, Daltunův pozemek nemá o vodu nouzi.

„Přírodní les zadržuje vodu jako obří houba. Půdy jsou více porézní. Kořeny a mechy absorbují vlhkost a pomalu ji vypouštějí ven. Celý ekosystém začal znovu správně fungovat,“ vysvětlil. 

Irsko je proslulé pastevectvím a v roce 2019 se stalo po Británii druhou zemí na světě, která vyhlásila klimatickou nouzi. Zároveň jde však o jednoho z největších producentů uhlíkových emisí v Evropské unii. Lesnatost v zemi se v poslední době zvedla na 11 procent, podle evropských standardů je to ale stále málo. Většina irských lesů je navíc monokulturní, což podle kritiků vytváří v přírodě „mrtvé zóny“.

Snaha o obnovu přírody se ale v Irsku rozšiřuje. Například Randal Plunkett, který vlastní panství v hrabství Meath, se zbavil svého dobytka, ovcí a mnoha plodin. Místo toho má teď divoce zarostlý pozemek. Podobně tomu bylo i na Trinity Collage Dublin – kdysi oblíbené pěstěné trávníky v roce 2020 nahradily luční květiny a vysoké traviny.

Autor: Barbora Kučerová

Přečetli jste si víkendovou zprávu. Kromě těch Voxpot nabízí každý den propracované reportáže i analýzy. Chcete vědět víc? Pojďte sem.

[other_banner_1]