Církev

04. 01. 2023, 07:30

Sebevraždy a monstrprocesy. Rusko zesiluje pronásledování LGBT+ lidí

Jiří Just

Ruský režim zpřísnil zákon zakazující „propagaci homosexuality“. Už teď je ruská společnost výrazně homofobnější než před 20 lety, novela dále omezí přístup k jiným pohledům než těm nenávistným. Knihovny vyřazují populární romány a lidé, kteří pomáhají mladistvým gayům a lesbám, se bojí likvidačních trestů.

„Vlajka Židovské autonomní oblasti je biblický symbol. Nepleťte si to,“ reagoval koncem prosince gubernátor Židovské autonomní oblasti Rostislav Goldštejn na poznámky, že vlajka regionu až podezřele připomíná symbol LGBT+ hnutí.

Mohlo by to vypadat jako nepovedený vtip, jenže to je ruská realita. Vlajka tvořená sedmi barevnými pruhy na bílém poli čelila podezření z propagace homosexuality už dříve. V roce 2013 zaslala redaktorka místního zpravodajského webu (a posléze šéfka pobočky ruského Svazu novinářů v Židovské autonomní oblasti) Natalija Mure oficiální podnět heraldické radě při kanceláři ruského prezidenta, aby vlajku zkontrolovala, neboť prý „existuje jistá podoba s vlajkou sexuálních menšin“. Vrchní ruští heraldici nakonec nenašli nic, co by porušovalo zákon.

K neméně absurdní situaci došlo v létě 2020. Jekatěrina Lachovová, předsedkyně Svazu žen Ruska, si ruskému lídrovi postěžovala na zmrzlinu značky Raduga („Duha“). Prý ruské děti učí zvykat si na barvy připomínající vlajku LGBT+. Vladimir Putin na to opáčil, že pokud takové věci skutečně propagují homosexualitu, bude nutné je kontrolovat. Zdravý rozum ale i tehdy zvítězil a zmrzlina se v Rusku prodává dál.

Z tohoto úhlu se může jevit, že jsou ruské restrikce vůči LGBT+ komunitě neohrabaně banální. Opak je pravdou.

Pokuty nepadají, funguje autocenzura

Začátkem prosince podepsal Vladimir Putin novelu zákona, která zpřísňuje zákaz takzvané propagace LGBT+ témat a pedofilie. Nově je v Rusku zakázané „propagovat“ „netradiční sexuální vztahy“, téma genderového nesouladu a změny pohlaví i pedofilii. V médiích, na internetu, v reklamě, v knihách ani ve filmu v důsledku nelze šířit prakticky jakékoliv informace o čemkoliv z výčtu.

Za „propagaci LGBT+“ hrozí fyzickým osobám pokuta až 400 tisíc rublů (zhruba 126 tisíc korun). Právnickým osobám může být kromě udělení mnohomilionové pokuty pozastavena činnost na tři měsíce.

Velmi málo LGBT+ dětí v Rusku se může pochlubit podporou rodičů, natož možností komunikovat s někým sobě podobným.

„Je příliš brzy hovořit o tom, jaký vliv bude mít zákon na ruskou společnost. Pro někoho to může být poslední kapka. Nicméně ti lidé z LGBT+ komunity, kteří kvůli společenské atmosféře a tlaku zamýšleli odcestovat z Ruska, už to udělali. Masovou emigraci kvůli novele zákona jsem nezaregistrovala,“ říká pro Voxpot ruská spisovatelka a LGBT+ aktivistka Jelena Klimova.

Čtěte také: Queer na Blízkém východě: Scházíme se po setmění, za odhalení identity některé z nás čeká smrt

Zatím podle ní není zřejmé, co novela prakticky změní. „Některé části jsou příliš vágní,“ hodnotí Klimova. „Zákon už ovlivnil kinematografii a vydávání knih. Nepřímo. Nikdo zatím nedostal pokuty, jenže tvůrci se bojí, a proto dochází k autocenzuře,“ připouští vzápětí.

Další střípek z ruské všední reality: ještě než novela vstoupila v platnost, největší ruská knihkupectví jako Labirint, Respublika nebo Čitaj-gorod začala z prodeje stahovat „nevhodné“ knihy. Ruský literární kritik a novinář Sergej Lebeděnko v polovině prosince uvedl, že moskevské knihovny dostaly seznam 53 děl, které musí vyřadit z polic.

Na indexu je například kniha Haruki Murakamiho Sputnik, má láska či To jsem já, Edáček od nestora ruského imperiálního revanšismu Eduarda Limonova.

Homofobie ve společnosti sílí

Putinem podepsaná novela zpřísňuje zákon z roku 2013 zakazující „propagandu netradičních způsobů života mezi nezletilými“. Už tato norma úřadům fakticky umožňovala postihovat veřejná prohlášení a použití symbolů na podporu LGBT+ komunity nebo šíření informačních materiálů určených dětem a mladistvým.

„Jak ukazuje situace po schválení zákona v roce 2013 o zákazu takzvané propagandy mezi nezletilými, zpřísnění se odrazí především v autocenzuře. Specializované organizace tehdy v Rusku začaly po mladistvých požadovat průkaz totožnosti před poskytnutím nabízené pomoci, k přístupu na své stránky vyžadovaly potvrzení věku a také přestaly pořádat akce pro ty, kterým je méně než osmnáct let,“ rekapituluje pro Voxpot Andrej Kuzněcov, koordinátor skupiny na podporu teenagerů s homosexuální orientací Děti 404.

Podle jeho slov není jasné, jaký vliv bude mít novela zákona na profesionály, kteří se zabývají duševním zdravím, a na lékaře specializující se na genderovou problematiku.

„Už teď je vidět, že představitelé ruské společnosti využívají novelu zákona k projevům svých agresivních nároků proti těm, kteří nezapadají do patriarchálního paradigmatu. Dojde k nárůstu šikany, k větší stigmatizaci a marginalizaci LGBT+ lidí. Už jsme zaznamenali zhoršení duševních problémů mezi členy komunity a nárůst sebevražd u LGBT+ mladistvých,“ pokračuje Kuzněcov.

Na Západě už ani nikdo neví, co je máma. Je tam už je rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Mají desítky genderů, říká Putin.

Faktem zůstává, že většina ruské společnosti restrikce vůči LGBT+ komunitě schvaluje. V průzkumu nezávislé sociologické agentury Levada Centr zveřejněném už v říjnu 2021 upírá 69 procent Rusů svým spoluobčanům právo na vztah s osobou stejného pohlaví. Kladně se k těmto partnerstvím staví jen respondenti do 24 let, konkrétně 53 procent z nich. V dalších věkových skupinách podpora takových vztahů prudce padá.

Zatímco na Západě předsudky vůči LGBT+ komunitě postupně slábnou, v Rusku je tato komunita vnímaná stále hůř. Ještě v roce 2003 pohlíželo na osoby s homosexuální orientací s nechutí a se strachem jen 21 procent Rusů, kdežto u 45 procent nevyvolávaly žádné emoce. V roce 2021 už vnímalo takové osoby negativně 38 procent respondentů a pouze 32 procent vůči nim zastávalo neutrální postoj.

Mladiství v zajetí osamělosti a šikany

Ještě o něco silnějšímu tlaku než zbytek ruské LGBT+ komunity jsou vystaveni teenageři. „Dopisy, které dostáváme ve skupině Děti 404 ke zveřejnění, spojuje několik témat,“ líčí Andrej Kuzněcov. „Jedním z nich je osamělost. Velmi málo LGBT+ dětí v Rusku se může pochlubit podporou rodičů, natož možností komunikovat s někým sobě podobným. LGBT+ mladiství trpí izolací i tím, že nemohou hovořit o svých problémech v pozitivním kontextu. Tento problém je nejostřejší v regionech, v řídce osídlených oblastech, daleko od velkoměst.“

„Když se teenageři snaží získat pomoc, často naráží na neprofesionalitu školního psychologa. Ti mnohdy podléhají svým náboženským nebo zkrátka jen tradicionalistickým názorům a jimi interpretují situaci. Anebo nemají dostatečné zkušenosti či vzdělání na to, aby mohli vést smysluplný terapeutický dialog s teenagerem,“ pokračuje.

Obzvlášť mravně prohnilý člověk je sociálně nebezpečný, šíří puch své hniloby daleko od své ložnice a svých výměšků.

Tyto dva problémy ukazují, jak bolavě v Rusku chybí struktura pro psychologickou podporu LGBT+ mladistvých.

„A k tomu tu je šikana. Toto chování, s verbálními útoky vrstevníků přecházejícími do fyzického násilí, je pro ruské prostředí vůbec charakteristické. O to víc jsou šikaně vystaveni LGBT+ mladiství,“ dodává koordinátor skupiny Děti 404.

Netolerance jako tradiční hodnota

V průzkumech dobře patrný posun k netoleranci vůči LGBT+ komunitě je přiživován i státním prosazováním takzvaných tradičních hodnot. O co přesně jde, definuje Strategie národní bezpečnosti Ruské federace zveřejněná v červenci 2021:

„Mezi tradiční ruské duchovně-mravní hodnoty patří především život, důstojnost, práva a svobody člověka, patriotismus, občanské vědomí, služba Vlasti a odpovědnost za její osud, vysoké mravní ideály, pevná rodina, tvůrčí práce, upřednostňování duchovna před materiálnem, humanismus, milosrdenství, spravedlivost, kolektivismus, pomoc bližnímu a vzájemná tolerance, historická paměť a kontinuita generací, jednota národů Ruska,“ stojí v dokumentu.

Při pohledu na uplynulý rok není těžké uhádnout, jaké hodnoty ruský režim skutečně preferuje a jaké naopak slouží jako vznešená vycpávka.

„Vláda už dávno prosazuje dělení ‚my versus Západ‘. Za Západ se označují jakékoliv země, které se nám nelíbí – USA i Evropa. Pokud na Západě něco je, tak ‚u nás‘ nic takového být nesmí, protože jsme jiní. Pokud na Západě existuje podpora LGBT+ a stejnopohlavních svazků, tak ‚u nás‘ k tomu nikdy nedojde,“ říká spisovatelka Jelena Klimova.

Prezident Putin to ve svých projevech neustále zdůrazňuje. Například při setkání s matkami vojáků bojujících na Ukrajině hovořil o zemích s ‚jiným kulturním kódem‘, kde ‚už ani neví, co je to máma‘, ‚jsou tam jen rodiče číslo jedna a dva‘, ‚mají tam desítky genderů‘ a ‚nějací transformovaní – ani nevím, o čem to mluví‘. Tohle má v hlavě prezident. Je jasné, že my tam žádné místo nemáme,“ podotýká Klimova o ruských LGBT+ lidech.

Nenávistí proti „novému světovému pořádku“

Velký vliv na vnímání LGBT+ komunity má v Rusku pravoslavná církev. Ta je v zemi považována za sakrálního nositele tradičních hodnot.

Při projednávání novely zákona o takzvané propagaci homosexuality prohlásil tiskový mluvčí pravoslavné církve Vladimir Legojda, že by nikdo neměl být trestán ani ponižován. Vztahuje se to dokonce i na „zbloudilé ovečky“. Má to ale své meze.

„Církev káže chovat se ke všem s láskou. Dokonce k těm, kteří podle našeho názoru hřeší. Rozlišování mezi hříchem a hříšníkem je základem křesťanského vztahu k člověku. Ale předvádění vlastního hříšného chování nebo pokusy zapojit do něho ostatní musejí být legislativně potlačovány,“ uvedl Legojda.

[infobox id=”2″]

Dlužno říct, že jde pořád o jeden z mírnějších výroku vůči ruské LGBT+ komunitě. Ruská pravoslavná církev svou vyhraněnou pozici vůči lidem jiné sexuální orientace nijak neskrývá.

Čtěte také: „Svádíme na Ukrajině boj se satanem,“ hlásá ruská pravoslavná církev

„Hřích není soukromou záležitostí jednotlivce. Obzvlášť mravně prohnilý člověk je sociálně nebezpečný, šíří puch své hniloby daleko od své ložnice a svých výměšků. Soudobý nový světový pořádek, kterému Rusko vyhlásilo válku, vyžaduje nového člověka. Nový člověk, nositel nových světových dějin, musí mít novou etiku. A to je právě sodomská etika nového člověka. Nevěstka babylonská si žádá, aby člověk byl duševně prázdný a mravně poskvrněný,“ rozohnil se přímo na zasedání Státní dumy protojerej Andrej Tkačov.

Teď bude ruská LGBT+ komunita zřejmě čelit enormnímu tlaku a cíleným homofobním kampaním. Obávají se toho i sami její členové.

„Po uzákonění zákazu takzvané propagace homosexuality podle mě přijdou monstprocesy s ohromnými pokutami. Budou to cílené akce, iniciované obzvlášť aktivními homofoby,“ uzavírá Andrej Kuzněcov ze skupiny Děti 404.