30. 05. 2021, 18:30

Zahraniční politika KSČM

KSČM se shoduje ve své zahraničněpolitické koncepci s většinou ostatních stran ve zdůrazňování faktoru bezpečnosti, ve slibu podporovat české podnikatele v zahraničí, v odporu proti uprchlickým kvótám a ve slibu rozvíjet vztahy se Slovenskem a státy V4. Ve všem ostatním se ale více či méně odlišuje.

Podobně jako ANO či ČSSD, ani KSČM nevyužila nabídky Voxpotu přispět do debaty vlastním textem. Ke konci května 2021 byl přitom k dispozici jen její program pro minulé volby. Základní line je nicméně zřetelná – KSČM slibuje v zahraničí „hájit především mír“. K tomuto účelu chce dbát na „důsledné uplatňování Charty OSN a posilování role Valného shromáždění, usilovat o zrušení paktu NATO (respektive o vystoupení ČR z něj po úspěšném referendu) a obnovení úlohy OBSE“.

Dále KSČM slibuje angažovanost v mezinárodním mírovém hnutí, boj proti účasti České republiky v zahraničních misí bez mandátu OSN a prosazování „modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti v rámci multipolárního světa“. Zároveň chce ale i obnovu „obranyschopné armády kombinující stálý profesionální sbor s výcvikem záloh“ a „posílení branné výchovy obyvatelstva“.

Migračním krizím by ráda KSČM předcházela „preventivními akcemi“ bez dalšího upřesnění a „řešením jejích příčin, stabilizací poměrů v místě jejích vzniku a větší odpovědnost států, které se spolupodílely nebo zapříčinily destabilizaci,“ kvůli níž krize vznikají.

KSČM odmítá přistupovat na velké obchodní dohody typu CETA, TTIP či TISA, neboť „znamenají zhoršení životního standardu našich občanů“. Z principu odmítá také uvalování ekonomických sankcí, v čemž je mezi velkými českými stranami takřka jedinečná.

Evropskou unii zmiňuje v programu v souvislosti s nutností „regulace migrace při zachování suverenity členských zemí a poskytování humanitární pomoci potřebným“. Dále pak vznáší požadavek, aby „EU respektovala zájmy ČR a včlenila je do své politiky – exportní zaměření, boj proti sociálnímu dumpingu“.

Evropská unie celkově by se měla dle představ KSČM poučit z brexitu a reformovat, aby se „zajistila větší rovnoprávnost členských států a větší vliv na profilování činnosti EU“. Vedle toho je však strana i pro „posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů, na úkor úředníků“, pro „zavedení legislativní inciativy Evropského parlamentu jako evropského orgánu voleného občany“ a pro „posílení role evropské občanské inciativy“. To je výrazně hlubší reforma, než po jaké volají tradiční prounijní strany jako TOP 09 nebo ČSSD.

O klimatických změnách KSČM v programu nepojednává. Vymezuje se ale vůči „zelnému byznysu“, který je dle ní „honbou za ziskem, jež „nedokáže zastavit zhoršování podmínek našeho života“. Obnovitelné zdroje slibuje KSČM podporovat jen tehdy, bude-li to „rozumné“, „ekonomické“ a „bez růstu cen energií pro spotřebitele“.

Program KSČM nemluví výrazněji ani o lidských právech. Strana však slibuje v zahraničněpolitické kapitole obecné „posílení boje proti fašismu, rasismu, náboženské a jiné nesnášenlivosti a diskriminaci“.