Nina Djukanović

Autorka studuje environmentální politiku na Oxfordské univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na environmentální aktivismus a těžbu lithia v Srbsku. Zajímá se o témata feminismu, kolonialismu a spravedlivé transformace.