Romana J. Březovská

Autorka je analytičkou Klimatýmu AMO se zaměřením na problematiku změny klimatu v širších souvislostech, především s důrazem na globální klimatická vyjednávání, klimatickou bezpečnost, klimatickou diplomacii či spravedlivou odolnost.