Daně

14. 05. 2021, 09:59

Daně podle Amazonu. Exkluzivní univerzitní studie ukazuje, jak se dá s účetnictvím nadnárodních gigantů čarovat

Klára Votavová, Alena Fričová

Navzdory prodejům v rekordní výši 44 miliard eur vykázala společnost Amazon EU sídlící v Lucemburku ztrátu za loňský pandemický rok 1,2 miliardy eur. Na unijních korporátních daních tedy nezaplatila ani cent.

Z unijních zemí Amazon prodává ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku a nově také v Polsku, své dceřiné společnosti má navíc i v jiných zemích včetně České republiky. Digitální tržiště však provozuje lucemburská mateřská společnost, na jejíž účet také příjmy z nákupů přicházejí.

„Tyhle výsledky jsou opravdu neuvěřitelné, i pro Amazon,“ okomentoval situaci pro Guardian ředitel britské neziskovky Fair Tax Foundation Paul Monaghan. „Vidíme stále větší tržní dominanci firem, které se díky své nadnárodní struktuře dokážou vyhnout daním na úkor lokálních, zodpovědnějších podniků.“ Bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis dokonce v tweetu doporučil, aby proti lucemburskému daňovému ráji zakročila v jihoevropských zemích nechvalně proslulá trojka – Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská komise.

Mluvčí Amazonu Guardianu naopak sdělil, že Amazon platí daně ve všech zemích dle místních zákonů. „Korporátní daně jsou založeny na ziscích, nikoli na příjmech. Naše zisky zůstávají nízké kvůli našim velkým investicím,“ uvedl.

Ztráty jako hlavní strategie

Na mechanismus, jímž se Amazonu daří vyhýbat daním, se zaměřil spolupředseda levicové frakce Evropském parlamentu GUE/NGL Martin Schirdewan. Požádal proto výzkumníky z University of London, aby detailně prozkoumali výkaznictví Amazonu a jeho poboček pomocí nové metodologie nazvané equity mapping (mapování kapitálu).

Finální studie Metoda Amazonu: Jak využít mezinárodní systém k neplacení daní, kterou Voxpot exkluzivně získal, naznačuje, že spíše než investice stojí za pozoruhodně nízkými daněmi skupiny programové vykazování ztrát v zahraničních pobočkách, které firma následně v USA přemění v daňové úlevy.

Zadavatel studie Martin Schirderwan v Evropském parlamentu. Zdroj: Wikimedia Commons

„Překvapující není to, že se Amazon daním vyhýbá. Překvapující je role Lucemburska, které v přeposílání ztrát slouží jako prostředník mezi USA a neevropskými, vysoce ztrátovými pobočkami,“ vysvětlil v rozhovoru pro Voxpot Martin Schirdewan.

Analýza poukazuje i na záměrně matoucí finanční výkaznictví Amazonu, které firma vytváří zařazováním regionálně různých příjmů v různých účetních zprávách. Podle autorů studie to může být snaha zakrýt agresivní daňové plánování.

Účetní kotrmelce

Prostor pro účetní kotrmelce vytváří několik základních faktorů. Za prvé, obecné účetní standardy počítají s náklady rozložitelnými v čase, nikoliv se skutečnými peněžními toky. Díky tomu nemusí být daně hrazeny v daném fiskálním období, ale mohou být odloženy, případně na ně lze uplatnit slevy.

Druhým faktorem je geografické rozložení působnosti nadnárodních firem. Značné množství právnických jednotek spojených vlastním kapitálem s mnohdy nejasnou formou manažerského řízení je rozprostřeno po celém světě mezi rozdílné jurisdikce. Různorodá daňová pravidla vztahující se na různé entity nadnárodních korporací tak tvoří hřiště pro právní a účetní experty, kteří, pokud si je může firma dovolit, dokáží vytvářet zázračné příležitosti pro daňové úspory.

Schirdewan doufá, že na základě studie vznikne veřejný tlak na Evropskou komisi, aby chování Amazonu prošetřila.

Tyto mechanismy společně s faktem, že Amazon platí na daních v USA pouze drobky, jsou již obecně známy. Studie expertů z University of London se však snaží blíže nastínit mechanismy, díky nimž se Amazonu daří v oblasti daňové minimalizace dosahovat excelentních výsledků. Jako zdroj svého bádání použili kromě povinných amerických výročních zpráv na formulářích „10-K“ i konsolidovaná data z výkazů dceřiných společností rozprostřených po celém světě. Jejich snahou bylo identifikovat ve spletité právnické struktuře skupiny Amazon vzory manažerského chování, dát je do souvislosti s výsledky dceřiných společností a odkrýt tak fungování „zázračné“ daňové strategie Amazonu.

Říct, kdo je vlastně Amazon, není vůbec jednoduché. Zdroj: Studie How to take advantage of the international state system to avoid paying taxes, University of London

Daně šité na míru

Pojďme se však blíže podívat na identifikované mechanismy. Samotné základy stojí na nastavení amerického daňového systému. Ten ve snaze chránit investory působící v zahraničí propaguje politiku neutrality vyváženého kapitálu, známou jako CEN (Capital Export Neutrality). Nadnárodní korporace si tak mohou nezávisle zvolit místo zdanění svých zahraničních aktivit. V 90. letech navíc začal platit zákon, podle kterého si management volí pro daňové účely specifickou právní formu každé ze svých zahraničních dcer. Může si tak mimo jiné vybrat, zda dceřiné společnosti přemění na tradiční korporace danící hlavně v místě svého působení, nebo na takzvané prostředníky (subsidiaries), kteří přenášející daňovu povinnost po ose vlastnické struktury vzhůru – až k mateřské společnosti.

V Austrálii, Indii, Číně i Evropě vykázaly firmy napojené na Amazon propady v ziscích.

A zde se otevírá prostor pro kreativní účetní strategie Amazonu, který je díky své rozsáhle majetkové síti přítomný po celém světě. V případě, že je zahraniční jednotka prostředníkem, může v zemi svých aktivit působit jako tradiční nezávislá firma snažící se o zisk. Skutečným úkolem takového prostředníka se však v případě Amazonu nezdá být prodej služeb za účelem zisků, ale záměrné generování operativních výdajů a ztrát. Nahromaděné ztráty totiž může skupina následně přenést zpátky k mateřské společnosti v nové formě odložených daní.

Konsolidovaná data ze všech dostupných výkazů zahraničních dcerek Amazonu mezi lety 2010 a 2020 ukazují jasný trend. Zatímco celkový skupinový zisk Amazonu před zdaněním postupně vzrůstal, prodeje v zahraničí trvale klesaly. Některé zahraniční subjekty sice generovaly výnosy, většina z nich se však propadla do červených čísel. Výsledkem byla akumulace provozní ztráty, která se díky daňovému systému mohla proměnit v daňové slevy uplatnitelné v krajině domovské společnosti, tedy v USA. To, že je podobné kouzlení se ztrátami vůbec možné, není až tak překvapující. Závěry studie však napovídají, že popsané snižování budoucích daňových závazků se může dít dlouhodobě, úmyslně a systematicky.

Lucemburská spojka

V Austrálii, Indii, Číně, ale dokonce i v Evropě, pro kterou jsou ztráty na operativních výdajích spíše výjimečné, vykázali firmy napojené na Amazon propady v ziscích. V roce 2020 dosáhla celková převedená čistá provozní ztráta 13,4 miliardy amerických dolarů, což je víc než celková splátka daně skupiny Amazon za celou její historii.

Většina poboček Amazonu prodělává. Zdroj: Studie How to take advantage of the international state system to avoid paying taxes, University of London

Jako extrémní, avšak reprezentativní příklad autoři studie poukazují na konkrétní indickou dceřinou společnost, která za zkoumané období vygenerovala ztráty ve výši téměř 3,5 miliardy amerických dolarů, přičemž její celkové výdaje převýšily příjmy o 220 procent.

K očekávané přeměně zisku na daňovou povinnost často nedochází ani v případě, že jsou výnosy dceřiné společnosti vyšší. Amazon totiž výslovně prohlašuje, že nemá v úmyslu takové prostředky repatriovat, ale radši je znovu investuje do svých zahraničních aktivit.

Vedení skupiny potvrdilo, že v celosvětové expanzi hodlá pokračovat, a to i přes výkyvy v jejích ziscích. „V určitých segmentech mezinárodního trhu máme relativně málo provozních zkušeností a nedokážeme těžit z výhod nováčků na trhu. Zakládat, rozvíjet a udržovat mezinárodní provoz, obchody a propagaci naší značky na mezinárodní úrovni je nákladné. Naše zahraniční operace proto nemusí být trvale ziskové,“ vysvětluje Amazon ve zmíněných 10-K zprávách.

Navzdory tomu, že hlavním zdrojem všech provozních ztrát Amazonu je podle sesbíraných dat prostor mimo EU a USA, stopy vzájemných majetkových vztahů vedou v mnoha případech přímo do Evropy. Z rozvětveného stromu vizualizovaných dat vystupuje nejvýrazněji větev vedená z Lucemburska, kterou reprezentují tři největší hráči – Amazon Europe Core Sarl, Amazon Services Europe Sarl, Amazon EU Sarl. Podle studie se s malou evropskou zemí pojí 69 % všech dceřiných společností Amazonu.

Zdá se tak, že Lucembursko hraje pro Amazon významnou duální roli. Je globálním manažerem ještě nezdaněných skupinových zisků a zároveň převaděčem ztrát z neznámých zahraničních jurisdikcí na daňové slevy a odloženky použitelné v americkém daňovém systému.

Evropo, konej

Autoři studie v neposlední řadě poukazují na některá stále neprobádaná území v amazonské daňové džungli. Není například jasné, zda a případně jak vysoké daně platí cloudová služba Amazon Web Services. Zároveň upozorňují, že z nastíněné studny daňových příležitostí pravděpodobně netěží jenom Amazon. Naopak, na základě analyzovaných faktů se domnívají, že podobný model aplikuje celá řada amerických firem.

Čtěte také: Infrastrukturu digitálního světa si rozparcelovali giganti. Jaká je budoucnost světa v cloudu?

Zadavatel studie Martin Schirdewan věří, že předložené důkazy povedou k veřejnému tlaku na Evropskou komisi, aby chování Amazonu v Lucembursku prošetřila. „Doufám, že po zveřejnění analýzy získáme širokou podporu kolegů z Evropského parlamentu i Rady EU, protože ohýbání daňového systému nadnárodními korporacemi je problém pro všechny země Unie,“ uvedl v komentáři pro Voxpot. Šetření Evropskou komisí by podle něj mělo ideálně vyústit ve verdikt, který přinutí Amazon část korporátních daní Lucembursku vrátit.

Europoslanec Schirdewan se navíc domnívá, že studie se může stát novým impulzem v diskusi o stanovení jednotné úrovně korporátních daní v zemích OECD. Americký prezident Biden tuto iniciativu nedávno podpořil návrhem zdanit nadnárodní korporace 21 % ve všech zemích, v nichž operují. Pokud by se návrh podařilo v OECD prosadit, existuje podle expertů šance, že se popsané kreativní účetnictví firem jako Amazon podaří ukončit.

Klára Votavová

Více článků od autora

Alena Fričová

Více článků od autora

Témata: Daně, Amazon, Platformy, Technologie