Politika

Před minutou

Evropa musí své myšlení změnit. Pouze tak v Africe přežije, myslí si Vystrčil

Filip Brychta

Předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívil během návštěvy Zambie také Muzeum v Livingstonu / Zdroj: Senát PČR

Čeští politici se v poslední době vydávají do Afriky stále častěji. Je za tím snaha získat na kontinentu ztracený vliv a konkurovat soupeřům. Čína, Rusko ale i Írán tam hledají „přátele“ a nerostné suroviny. O české pozici se Voxpot bavil s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Na africký kontinent se v poslední době vydává stále více politických představitelů. Po desetiletích útlumu českých aktivit v tomto regionu – což znamenalo pošramocení dlouho budovaného obrazu – se Česko snaží do Afriky vrátit.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil při cestě z Afriky Voxpotu prozradil, že jde o domluvu nejvyšších ústavních činitelů. „Jsme dlouhodobě dohodnutí, že tam zvýšíme naši aktivitu,“ řekl v rozhovoru při zpátečním letu.

Vystrčil byl na návštěvě Zambie, jež patří v rámci zahraniční rozvojové spolupráce mezi šest prioritních zemí Česka ve světě. Navázal tak na ministra zahraničí Jana Lipavského, který tam byl loni v červnu. Na rozdíl od něj se Vystrčil ale také sešel s prezidentem Zambie Hakaindem Hichilemou.

Těsně po společné schůzce mluvil před podnikateli o konci nevýhodného prodávání nerostných surovin za nízké ceny. Zambijské podnikatele však povzbudil ve spolupráci s jejich českými protějšky.

S předsedou Senátu jsme se bavili mimo jiné také o tom, jakou roli se snaží Česko v Africe hrát a zda dokáže vzdorovat obří Číně. Řeč přišla i na pomalost Evropské unie a dotaz, jestli není Česko jen další zemí, která chce Afriku vydrancovat.

Proč předseda Senátu České republiky letěl do Afriky?

Cesta byla na základě koordinace české zahraniční politiky. Afriku teď dva roky nazpátek navštěvovali poměrně významní političtí představitelé. Souvisí to s naší strategií, kterou nyní v zahraniční politice vůči subsaharské Africe a celkově Africe máme. Na poměrně dlouhou dobu jsme tam omezili svoji aktivitu a toho samozřejmě využili konkurenti, zejména Čína.

Ztratili jsme tak do jisté míry velmi dobré základy, které jsme tam měli od první republiky. Jedním z cílů cesty do Zambie bylo dosáhnou toho, abychom se na kontinent vrátili. A to jako aktivní členská země Evropské unie.

S vámi a dalšími senátory letěli také podnikatelé…

Chceme se tam vrátit i po podnikatelské stránce. Tenhle termín návštěvy jsme vybrali kvůli EU-Zambie byznys fóru, které bylo o těžebním průmyslu. Toho jsme využili.

Podnikatelé ze Zambie mi říkali, že českou politickou delegaci vnímají jako možnost k navázání kontaktů s českými protějšky. Bylo vaší rolí propojit a zaštítit české firmy?

Dostat se v Africe do podnikání bez podpory a bez záruky státu je velmi obtížné. Na druhé straně totiž nejsou peníze. Ideální to je proto s nějakou státní zárukou nebo dotací. Nicméně právě v Zambii je velmi perspektivní trh. Nachází se tam kritické nerosty. Ty jsou důležité po bezpečnostní i komerční stránce.

Čtěte také: Nezájem o Afriku se nám může krutě vymstít, stejně jako její stereotypizace

Všichni podnikatelé tam několikrát vyzývali, abychom jako Evropská unie a jako Česká republika tento ten typ byznysu více podpořili, protože se to může jedině vyplatit. Číňané tam nejsou pro nic za nic. Investují, aby v budoucnu významně vydělávali. A hlavně na kontinentu získávají další a další vliv.

Přijeli jsme těžit nebo spolupracovat?

Prezident Zambie Hakainde Hichilema na byznys fóru říkal, že již nechtějí prodávat nezpracované suroviny, ale hledají přidanou hodnotu. Zmínil také, že už nechtějí prodávat levně. Podporujeme je i v tomto směru?

Řekl bych, že prezident Hichilema mluvil nejen k podnikatelům z EU, ale zejména k těm z Číny. To, že chtějí, aby rudu zpracovávali přímo v Zambii, je logické. Brusel chce tyto aktivity podporovat. Naším zájmem totiž je, aby Zambie prosperovala a byla stabilní zemí, bude tak dobrým partnerem. Navíc stabilita umenší i nebezpečí migrace do Evropy. Osobně jsem přesvědčen, že země by mohla být příklad pro ostatní státy Afriky. A to v tom, jakým způsobem se chovat ke svému bohatství a potenciálu, aby to pro ně bylo výnosné.

Nejsou pro Evropu slova zambijského prezidenta – a nejen jeho – spíše hrozbou?

Nemyslím si, že má toto Evropa vnímat jako nebezpečí. Prvoplánově tam jít za tím, že něco vytěžíme a odvezeme, se nemůže dlouhodobě vyplatit. V Zambii pak pro Česko vidím velkou příležitost mimo jiné v zemědělství. Je to něco, co umíme, zároveň v tomto odvětví v zemi pracuje 80 procent obyvatel.

Jedna z českých firem podepsala v Zambii dvě memoranda o uzavírání společných projektů.

Co je za třemi tečkami se doví jen členové Voxpot Klubu.

Díky podporovatelům z Voxpot Klubu můžeme posílat naše reportéry do terénu a přinášet vám tak lepší zprávy, než jen to, co nabízí tiskové agentury.

Témata: Obchod, Afrika, Byznys, Česko, Ekonomika