Energetika

26. 08. 2021, 04:30

Nevyzpytatelný Nord Stream 2 jako politická zbraň Ruska, nástroj sbližování, nebo past pro Německo?

Vladimír Handl

Rusové ho nazývají Severnyj potok – 2, ale tímhle „potokem“ bude proudit látka s velmi výbušným potenciálem. A není to jen samotnými chemickými vlastnostmi zemního plynu. Ten, který pod mořem poputuje z Ruska do Německa, s sebou ponese i mnoho otazníků a vykřičníků, jež mohou měnit geopolitické, hospodářské i bezpečnostní poměry v Evropě.

V evropském srovnání spotřebuje nejvíce plynu (ročně 90 miliard m3) Německo. S odchodem od jaderné (2022) a uhelné energetiky (2035) navíc podíl plynu na energetickém mixu u našeho západního souseda dočasně vzroste. Projekt Nord Stream 1 a 2 (110 miliard m3 plynu ročně) měl problém tohoto „energetického otesánka“ vyřešit spolehlivými dodávkami za přijatelnou cenu.

Při rozhodování o plynovodu bylo důležité, že se Německo na počátku nového tisíciletí Ruska nebálo politicky, vojensky ani energeticky. V energetice vycházelo z toho, že funguje světový trh s plynem, na němž po roce 2000 převažovala nabídka nad poptávkou, ceny se snižovaly; prohluboval se i vnitřní trh EU s energií, rozvíjely transevropské sítě pro přepravu elektřiny a plynu.

Poslechněte si také podcast: Kanzleramt #3 s Vladimírem Handlem: Merkel řešila mezinárodní krize schopně, ale pozdě

Německo má také největší kapacitu zásobníků zemního plynu v EU (24 miliard m3), která představuje zhruba čtvrtinu jeho roční spotřeby. Nepociťovalo tak nárůst závislosti na dodávkách ruského plynu jako problém. Vycházelo navíc z liberálního pojetí hospodářských vztahů, které staví na vzájemné závislosti: Moskva je z pohledu Berlína na dodržování dodávek existenčně zainteresovaná.

Německo navíc vždy argumentovalo logikou soukromých hospodářských zájmů: Zdejší energetika je skutečně zcela v rukou privátních společností, které do odvětví investují, inovují jej a zajištují energetickou bezpečnost země (stabilita dodávek za přijatelnou cenu). Stát zato vytváří pro podnikání a ziskovost v energetickém odvětví rámcové podmínky.

[Kanzleramt_3]

Kontroverzní argumenty

Z politického hlediska se Německo kromě popsané strategie dlouho drželo „fukuyamovského modernizačního paradigmatu“ – všechny státy jsou na stejné cestě k liberální demokracii a tržnímu hospodářství, jen postupují díky svým podmínkám různě rychle. Nevidělo proto Nord Stream v konfliktu s evropskou bezpečností a se zájmy ostatních zemí, odmítalo projekt politizovat a sekuritizovat.

Jestliže už Nord Stream 1 (2005) vyvolal ostrou kritiku zejména ze strany Ukrajiny, pobaltských států a Polska (tehdejší ministr zahraničí Radoslaw Sikorski jej označil za „nový pakt Ribbentrop-Molotov“), poškodil Nord Stream 2 (2015) image Německa jako kooperativního evropského partnera daleko silněji. I tento projekt prezentovala německá politika coby především podnikatelský záměr a zdůrazňovala hospodářskou logiku. Vyhýbat se geopolitickým a bezpečnostním aspektům se ovšem stalo neudržitelným vzhledem k ruské agresi vůči Ukrajině, rostoucí protizápadní politice Kremlu a hluboké krizi v německo-ruských vztazích.

Projekt Nord Stream 2 (NS2) je důležitý z hlediska firem (nejen německých), které se na něm podílejí (E.ON/nyní Uniper, BASF/Wintershall, OMV, Shell a Engie – jediným vlastníkem je ovšem od 2016 Gazprom), a pro jejich postavení na trhu jako dodavatelů, obchodníků s energií a producentů plynu. Navíc mají uvedené firmy zájem pojistit si touto cestou také své investice v Rusku.

Nicméně z ekonomického hlediska část německých expertů zpochybňuje, že dodatečné dodávky plynu jsou vůbec nezbytné: význam plynu má v nejbližší dekádě klesat, trh nabízí dostatek alternativních zdrojů. Na druhé straně výkyvy na trhu s plynem v letošním roce slouží jako argument zastánců NS2: situace na trhu s plynem se pro spotřebitele zkomplikovala, ceny plynu prudce vzrostly, náhradní řešení v podobě LNG je vzhledem k přesměrování zkapalněného plynu na lukrativnější asijský trh také nákladnější.

Situaci navíc využívá Gazprom, který záměrně nedoplňuje plyn v zásobnících v SRN (jejich naplněnost je ve srovnání s běžným rokem zhruba poloviční) a nenasmlouval ani obvyklé kapacity pro přepravu plynu přes Ukrajinu. Zjevně tak zvyšuje tlak na to, aby byl NS2 s příchodem zimního počasí skutečně uveden do provozu.

V případě, že Rusko použije energii jako zbraň proti Ukrajině, jsou SRN a USA připraveny zavést proti Rusku nové sankce.

Rovněž dopady na ochranu klimatu jsou vnímány nejednotně: zastánci NS2 argumentují, že dodávky plynu představují nezbytnou technologii, která musí „přemostit“ časovou mezeru mezi odchodem od jádra a uhlí a plnou dekarbonizací energetiky. Kritici naopak upozorňují, že ruský zemní plyn obsahuje okolo 93 % metanu a přispívá tak ke skleníkovému efektu a jen prodlouží závislost na znečišťující energetice.

Politický argument je ovšem zřejmě nejvíce kontroverzní: zastánci projektu jej prezentují jako „téměř poslední most do Ruska“ (prezident SRN Frank-Walter Steinmeier), užitečný právě v době krize vzájemných vztahů: čím ostřeji Německo vůči Moskvě vystupuje (viz případ Navalný, německá kritika kybernetických útoků atd.), tím důležitější má být snaha udržet alespoň hospodářské formy spolupráce, a tím snad i zájem Ruska o efektivní dialog, perspektivně též o změnu politiky, což kritici zpochybňují s poukazem na dosavadní zkušenost.

Čtěte také: A teď jim ukážeme! Jak Kreml rozpoutal cenovou válku na ropném trhu

Zajišťovací mocnost

Nedávná dohoda Německa a Spojených států o NS2 uvolnila vzájemné vztahy těchto zemí a mění situaci. Zahrnuje mimo jiné závazek SRN uplatnit veškerý svůj vliv, aby byla prodloužena dohoda o tranzitu plynu přes Ukrajinu o deset let. V případě, že Rusko použije energii jako zbraň proti Ukrajině, jsou SRN a USA připraveny zavést proti Rusku nové sankce. Německo se také zavazuje investovat 250 milionů USD do modernizace a dekarbonizace ukrajinské energetiky. Spolková republika tak usiluje o dlouhodobé řešení: modernizaci a dekarbonizaci ukrajinské energetiky a její integraci do evropského energetického trhu. Toto zaměření se ovšem míjí s aktuálními obavami Ukrajiny o bezpečnost a finanční zdroje pocházející z tranzitu ruského plynu.

Dohodou s USA se Německo dostalo do nové polohy. V rusko-ukrajinské krizi se mu podařilo horký konflikt zmrazit, nikoli ale vyřešit. S novou dohodou přijalo roli jakési „zajišťovací mocnosti“, která se zavazuje ovlivnit chování ruské politiky. SRN přitom zatím vystupovala jako „obchodní stát“ a krizový manažer, případně „sociální pracovník“. Nord Stream se pro Německo stal svého druhu pastí, která jej nutí do role, jíž by se rádo vyhnulo.

Vladimír Handl

Více článků od autora

Témata: Energetika, Německo, Rusko