Evropská unie

25. 01. 2021, 06:30

Zkrotíme Facebook i Twitter? Evropská unie přichází s novými recepty na digitální platformy

Pavel Havlíček

Evropská unie se pod vedením české eurokomisařky Jourové postavila do čela snah regulovat takřka neomezenou moc velkých digitálních platforem. Nová evropská legislativa by měla především pomoci v boji proti šíření dezinformací, ve kterém se může výrazněji angažovat i Česká republika.

Když Facebook a Twitter 6. ledna zablokovaly americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi účty, byl to ze strany digitálních platforem bezprecedentní krok, který vzbudil vášně po celém světě. Již v minulých měsících, kdy obě platformy začaly aktivně označovat příspěvky politiků včetně amerického prezidenta podle jejich pravdivosti, vyvolala nová opatření značné rozpaky. Zablokování účtů ze strany Facebooku a Twitteru (a později také Googlu) však této problematice dodalo úplně nový náboj.

Moc sociálních sítí a z toho vyplývající problémy se však rozhodně nezrodily až na začátku nového roku. Ve skutečnosti jsou přítomny již po řadu let a teprve po silném tlaku mimo jiné v souvislosti s kauzou Cambridge Analytica se sociální sítě zavázaly na sebe vzít některé povinnosti, kterými by omezily svůj vliv ve prospěch veřejnosti. Zatlačit na sociální sítě především v boji s dezinformacemi se pokusila i Evropská komise, která na konci roku 2018 vydala Kodex zásad boje proti dezinformacím.

Čeští zákonodárci by dále měli zajistit lepší vymahatelnost českého práva v online prostoru, dotáhnout do konce implementaci evropské legislativy a usilovat o co nejužší spolupráci přímo se sociálními platformami.

Jak se brzy ukázalo, digitální platformy k novým závazkům přistoupily laxně nebo se jejich plněním vůbec neobtěžovaly. Důvodem vlažné snahy sociálních sítí byla zejména nezávaznost a vágnost evropských požadavků, které přispívají k tomu, že si platformy mohly řadu bodů vyložit po svém. Evropská komise přitom kromě verbálního nátlaku a hrozeb přísnější regulace postrádala adekvátní donucovací nástroje. V prosinci minulého roku proto místopředsedkyně Evropské komise a česká eurokomisařka Věra Jourová představila novou strategickou vizi obnovy demokracie, regulace sociálních sítí a boje s dezinformacemi v podobě Akčního plánu pro demokracii (EDAP)

Třeba i sankce

EDAP zaprvé jednoznačně pojmenovává hlavní aktéry, kteří ve své zahraniční politice zneužívají šíření dezinformací k prosazení vlastních cílů. Mezi nimi identifikuje Rusko a Čínu a odkazuje přitom na práci Evropské služby pro vnější činnost, která se monitorováním dezinformací z těchto zemí zabývá. Plán navrhuje, aby bylo v případě opakovaného zneužívání dezinformací možné zavést vůči problémovým zemím sankce, jež by je měly v budoucnosti od podobné činnosti odradit.

Zadruhé se plán detailně věnuje budoucí regulaci sociálních sítí a navrhuje posun od dřívějšího principu seberegulace k důraznější roli EU a tzv. koregulaci, ve které by Evropská unie měla výrazně větší pravomoci donutit platformy plnit jejich závazky. Tento prvek je obzvláště významný v kontextu selhání implementace zmíněného Kodexu zásad boje proti dezinformacím, které nový Plán napravuje.

Čtěte také: Konec samovlády internetových gigantů? Vlády se chystají regulovat digitální platformy

Akční plán také klade důraz na dlouhodobé posilování mediální gramotnosti, vzdělávání a na práci s moderními technologiemi, kde Evropská unie a její členské státy dlouhodobě zaostávají. Pro budoucí implementaci je významné, že EU uznává přidanou hodnotu občanské společnosti a výzkumu stejně jako roli médií, fact-checkerů a novinářů, kteří by se měli podílet na boji s dezinformacemi společně s evropskými institucemi a členskými státy.

Kromě toho bude důležité správně nastavit spolupráci mezi Bruselem, Prahou a dalšími členskými státy, které mají zejména v oblasti volebních procesů většinu kompetencí ve svých rukou. Právě cesta zvyšování odolnosti a kapacity členských států EU je tedy dalším vítaným prvkem tohoto návrhu.

Sledujte naši reportáž o nástupu autonomních zbraní:

Jak ochránit volby?

EDAP neskrývá ambice neskrývá ambice i v oblasti ochrany voleb a svobodných médií. Co se týče integrity volebního procesu, Komise chce dohlédnout na férové a transparentní hospodaření politických stran a přidělování veřejných prostředků. Plánuje rovněž více sledovat online aktivity politických stran s ohledem na digitální politickou reklamu, aby mohla dostatečně zajistit její transparentnost a srozumitelnost pro uživatele-voliče. A prosazuje například i lepší vynucování tradičních volebních pravidel pro politickou soutěž v dosud zanedbaném online prostředí.

Při pohledu do sekce médií je možné najít důraz na obranu novinářů a sdělovacích prostředků, a to jak proti tlaku korporací a třetích stran (typicky Ruska a Číny), tak před fyzickými i online útoky ze strany odpůrců svobodných a nezávislých médií. Komise se chce angažovat v budování kapacity médií, jejich finanční podpoře a přechodu do online prostoru. S ohledem na pluralitu mediálního prostředí se bude řešit podoba zadávání státní reklamy, ale také omezování přístupu k informacím a vlastnická struktura mediálních organizací.

Čtěte také: Hrozí obchodní válka nad Atlantikem. Důvodem je digitální daň

Kromě Akčního plánu přišla Evropská komise na konci minulého roku s Aktem o digitálních službách (DSA) a Aktem o digitálních trzích (DMA), které se zabývají systémovou regulací platforem a cílí na nelegální obsah šířený platformami. DSA navíc vůbec poprvé uzákoňuje povinný přístup výzkumníků k datům nebo tzv. trusted flaggers, tedy nezávislé hlídače problémů, kteří mají na starosti monitorování dění na sítích a hlášení problémů, například v oblasti nezákonného obsahu.

Česká debata

V České republice se diskuze na téma regulace digitálních platforem až donedávna redukovala na tzv. „cenzuru“, zneužití sociálních sítí třetími stranami, případně na problematiku zdanění digitálních služeb. Nicméně i v Česku lze podniknout konkrétní kroky, které by tuto značně omezenou debatu mohly pozitivně ovlivnit. Jedná se například o posílení Úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran a hnutí (UDHPSH), který se zabývá monitoringem a analýzou politické reklamy jak v offline, tak v online prostoru.

Tento úřad dlouhodobě zápasí s nedostatkem prostředků a čelí paralýze z důvodu politicky zvoleného vedení. Proto by mělo dojít ke zvýšení kapacity na monitoring a analýzu reklam v online prostředí a také posílení pravomocí kontrolovat třetí aktéry, jako jsou například marketingové agentury či zapsané spolky. Úřad by zároveň měl být vybaven důraznějšími sankčními mechanismy a před blížícími se volbami důsledně odpolitizován.

Čeští zákonodárci by dále měli zajistit lepší vymahatelnost českého práva v online prostoru (včetně kriminálních deliktů), dotáhnout do konce implementaci evropské legislativy (např. GDPR) a usilovat o co nejužší spolupráci přímo se sociálními platformami. To ovšem nepůjde bez dalšího tlaku na sociální sítě a jejich dohání k zodpovědnosti.

V České republice panuje široká shoda zejména na společném postupu s partnery na evropské úrovni, obecném posílení transparence v online prostředí a obav ze zásahů Ruska nebo Číny. Pro ČR je rovněž specifické, že kromě vyhledávače Google hraje velkou roli v online prostoru domácí Seznam, který však nezveřejňuje údaje o placené reklamě, zprostředkovávané např. platformou Sklik. Připojení ke společné regulaci by tedy mělo přispět k dalšímu pročištění online prostoru od tzv. dark ads a neregulované reklamy.

Jakkoli se fenomén digitálních výzev pro demokracii nemůže omezovat na regulaci v oblasti sociálních sítích, více práce na tomto tématu jistě přispěje k silnější odolnosti voličů vůči manipulacím přicházejícím z digitálního prostředí. Implementace připravované národní strategie boje proti hybridním hrozbám, zplnomocnění národního gestora politiky boje proti dezinformacím či zlepšení koordinace v oblasti strategické komunikace jsou dobrými příklady dalších příležitostí, jak posunout domácí debatu o dezinformacích a zacelit mezery v naší odolnosti. A to jak vůči vnějším vlivům, tak domácím dezinformátorům a politickým manipulátorům.

*Tato publikace vznikla s podporou Odboru veřejné diplomacie NATO.

Pavel Havlíček

Více článků od autora