Potraty

01. 07. 2022, 04:00

USA po zrušení Roe vs. Wade: Chmurné vyhlídky pro práva žen i jejich zdraví

Mahulena Kopecká

Americký nejvyšší soud 24. června odhlasoval zrušení precedentu Roe vs. Wade, který poskytoval ženám právo na přerušení těhotenství v prvním trimestru. V USA se hned poté začalo protestovat. „Proč mají zbraně víc práv než ženy?“ stálo na cedulích demonstrantů. Amerikanista Jan Beneš v rozhovoru přibližuje, jaké bude mít rozhodnutí dopad na lidské zdraví i tamní politickou scénu.

Bojovníci proti interrupcím byli v USA aktivní už od 80. let. Teď si na svůj účet mohou připsat jedno velké vítězství – které ale nejspíš bude obrovskou prohrou pro až 36 milionů amerických žen v reprodukčním věku. Očekává se, že téměř polovina států zakáže nebo omezí interrupce, v některých z nich k tomu zákonodárci přistoupili hned po zrušení Roe vs. Wade.

Republikáni získali nadpoloviční většinu v Nejvyšším soudu během vlády Donalda Trumpa. Ta teď v poměru 5:4 hlasovala proti Roe vs. Wade. Přitom podle průzkumů až 60 % dotázaných Američanů podpořilo zachovat tento precedent.

Kliniky ve státech s nejpřísnějšími zákony pozastavují poskytování interrupcí. Objevují se také obavy, že zvrácení Roe vs. Wade by mohlo znamenat ohrožení i pro další precedenty, které se týkají třeba manželství osob stejného pohlaví nebo práva na antikoncepci. Mnoho soudních rozhodnutí v oblasti intimních témat, jakými jsou sexualita nebo tělesná autonomie, totiž spočívá na podobném principu.

Jaký bude mít verdikt soudu praktické důsledky? Koho budou státy v otázce umělého přerušení těhotenství trestat? A jak téma ovlivní americkou politiku i nadcházející podzimní volby? Na to Voxpotu odpovídal amerikanista Jan Beneš.

Kalifornie plánuje, že bude společně s Oregonem, Washingtonem a Nevadou tvořit jakousi obrannou zeď a chránit právo žen na interrupci.

Pro-life, ale jen zdánlivě

Když jsme se o Roe vs. Wade bavili v květnu, zmínil jste, že kliniky, které se zaměřují na interrupce, zajišťují ženám i další zdravotní péči – hlavně těm, které třeba nemají zdravotní pojištění. Jak rozhodnutí Nejvyššího soudu zasáhne tuhle oblast? Píše se o tom, že některá tato zařízení už začala zavírat…

Spousta liberálních médií přišlo s reportážemi například z „poslední kliniky v Arkansasu“. Už v průběhu uplynulých deseti dvaceti let ale stejně některé tyto instituce musely zavřít, protože v konzervativních státech existovala jistá omezení, která jejich činnost silně regulovala a znemožňovala jim fungovat. Některé takové kliniky, které provozuje Planned Parenthood (největší americká organizace poskytující zdravotní služby ženám, včetně potratů; pozn. red.), nabízejí také screeningy, levnou a dostupnou antikoncepci, je tam i rodinné poradenství a tak dále. O tohle všechno americké ženy přijdou – o jistotu té kamenné kliniky.

[infobox id=”2″]

Myslím ale, že podobné instituce budou nadále fungovat v jiné formě. Existují i takzvané pop-up kliniky, kdy do nějaké lokality přijede malý karavan a poskytuje tam toto poradenství, předepisuje pilulky na přerušení těhotenství nebo antikoncepci. Možná to také částečně přejde do digitálního prostoru, tomu se říká „telemedicína“ – lékař online poskytne konzultace nebo předepíše léky. Tím pádem lidé mohou do určité míry obcházet existující zákazy. Jenže zůstává otázkou, jak moc je to pro ženy dostupné. Státy navíc budou chtít postihovat i tohle a některé z nich už k tomu přistupují, například Texas, Oklahoma a Mississippi. Dostupnost zdravotní péče před porodem i po něm je tu přitom slabá.

Jaká byla bezprostřední reakce po rozhodnutí zrušit Roe vs. Wade? Které státy například přislíbily, že u nich stále bude možné interrupce podstoupit?

Úplně nejhlasitější v tom je nepřekvapivě Kalifornie, která nedávno uzákonila, že pokud ženy mají zdravotní pojištění, nemusejí za interrupci nic platit. Tím je pro ženy tento zákrok dostupnější. Tamní guvernér Gavin Newsom je jedním z nejvýraznějších zastánců práva na umělé přerušení těhotenství. Interrupce je v Kalifornii chráněná přímo tamní státní ústavou. Proto se zrušení precedentu Roe vs. Wade tohoto státu nijak netýká.

Kalifornie se v následujících měsících navíc chce pokusit ještě více ochránit právo na umělé přerušení těhotenství pomocí zákonů. Zároveň plánuje, že bude společně s Oregonem, Washingtonem a Nevadou tvořit jakousi obrannou zeď a chránit právo žen na interrupci. Tyto státy budou také bránit poskytovatele interrupcí nebo firmy, které by prodávaly interrupční pilulky a měly by sídlo v těchto státech.

Lze v přístupech jednotlivých amerických států k interrupci vypozorovat nějakou systémovou, respektive geografickou odlišnost? Kopíruje to třeba jiné trendy?

Západní pobřeží USA je v tomhle nejhlasitější. Řekl bych, že Kalifornie v budoucnu posílí svou pozici celonárodního poskytovatele interrupcí, protože už dnes šestina všech těchto zákroků v USA se provádí právě tady. Podle odhadů studie z UCLA do Kalifornie za účelem interrupce v následujícím roce přijede asi o 10 tisíc žen víc než jindy.

Když se podíváme na mapu amerických států, které chtějí právo na interrupci chránit a mají ho i zakotvené ve vlastních ústavách nebo chráněné zákonem, tak jde hlavně o západní a severovýchodní část USA, až na Pensylvánii. To odpovídá rozdělení Ameriky na liberální pobřeží versus Jih a Středozápad — tohle společenské, kulturní a politické rozdělení země kopíruje i přístup k přerušení těhotenství a reprodukčním právům.

Takže jde hlavně o státy na americkém Jihu a Středozápadě, které okamžitě přistoupily k nějakým opatřením proti interrupcím?

Je to komplexní, spoustu těchto států má takzvané „trigger laws“, tedy spící zákony, které čekaly na to, až soud zruší precedent Roe vs. Wade. Tyto zákony tu začaly platit buď hned, nebo vstoupí v platnost zhruba do třiceti dnů. Ale třeba Oklahoma, Texas, Utah nebo Mississippi už mají platné zákony, které silně omezují interrupce nebo je prakticky zakazují. Je proto otázkou, zda budou platit stávající zákony, zákony předcházející Roe vs. Wade, nebo jestli se nepřijde s novějšími, které by postihovaly více oblastí reprodukční politiky. Samozřejmě včetně zákazu prodeje a objednávání interrupčních pilulek z jiných států, vycestování za tímto účelem za hranice a tak dále.

To je to, na co se teď chtějí konzervativní skupiny zaměřit – postihnout všechny aspekty toho, jak se dá vyhnout omezením interrupce. Vidíme to hlavně na jihu, jsou to bývalé otrokářské státy, které mají nejhorší statistiky, co se týče úmrtnosti žen během mateřství či po porodu. Také nízkopříjmové skupiny tu mají velmi špatný přístup ke zdravotní péči a tyto státy neposkytují těhotným ženám prakticky žádnou podporu.

Čtěte také: Případ Roe vs. Wade. O co jde v americkém sporu o potraty?

Silná omezení interrupcí budou uzákoněná hlavně v těch státech, které se o ženy starají nejméně. Někteří poukazují, že argument konzervativních zákonodárců, že jsou „pro-life“, tedy pro život, se neshoduje s realitou. Podle studií zákazy interrupcí v těchto státech vedou k mnohem větším zdravotním problémům u těhotných a k jejich vyšší úmrtnosti.

Myslíte, že se ty státy, které jsou proti interrupcím, budou teď snažit o těhotné lépe pečovat?

Optimisté říkají, že to možná bude výzva, něco, co bude tyto státy motivovat k tomu zavádět infrastrukturu, která by se starala o těhotné ženy. Ale já si myslím, že na státní úrovni nebude nic takového vznikat, protože jde o státy, které investují jen minimum peněz do společenské infrastruktury a sociálních služeb. Spíš tu křesťanské organizace vytvoří systém poskytování jakési péče a budou se o matky starat v těhotenství, případně nabídnou adopční služby. Ale bude to v rámci církví, kostelů, charit a tak dále. Proto to bude spojené s vírou a silně omezené tím, za jakých církevních pravidel se to bude dít, jaká kritéria ženy budou muset splnit, aby jim tyto organizace pomohly.

Tresty pro spolupachatele

Je možné, že se bude trestat a omezovat i to, když se ženy vydají podstoupit interrupci někam za hranice?

Leckde se o tom už teď mluví. Přišlo mi, že nejostřejší je debata v Louisianě, Oklahomě a Texasu, pak se k tomu přidali i někteří politici z Missouri. Zákonodárci v těchto státech začali přicházet s legislativními návrhy, které by postihly všechny způsoby, jakými by se dal obejít zákaz interrupcí.

Dnes v USA polovina umělých přerušení těhotenství probíhá tak, že si ženy vezmou pilulky, říká se tomu „medical abortion“. I ty nejtvrdší státy, což je v tomhle případě Texas a Indiana, to prozatím povolují do určitého týdne těhotenství, v Texasu je to šest týdnů, v Indianě deset. Zbytek USA tyto pilulky povoloval, ale musely být podávané lékařem (to se teď nejspíš v mnoha státech změní; pozn. red.). To, že se u poloviny interrupcí vůbec chirurgicky nezasahuje, je pro ženy obrovské vítězství, přestože se pořád bavíme o záležitosti, která je intimní a hrozně drsná.

Konzervativní státy si dobře uvědomují, že budou muset začít nějak postihovat to, že ženy si tyto pilulky mohou objednat i samy, ať z USA nebo z Indie a Číny. Zároveň to bude ale obtížné, protože kontrolovat balíčky, ve kterých to přichází, není jednoduché logisticky, administrativně ani technicky. Ale zákonodárci si uvědomují, že to musejí začít postihovat, bez toho budou jejich zákony proti interrupci bezzubé.

Můžeme tu tedy očekávat zavedení přísných opatření, jež budou mířit spíš na lidi, kteří někomu k interrupci dopomohou?

V Texasu existuje zákon, který říká, že budou postihnuté ne přímo ženy, které interrupci podstupují, ale poskytovatelé. Mluvilo se o tom, že by to mohl být třeba taxikář, rodiče, přítel, kamarádky…, kdokoliv, kdo by ženám pomohl, aby mohly přerušení těhotenství podstoupit. V Missouri se řeší, že by mohl vzniknout zákon postihující i provozovatele webových stránek s návody, jak interrupci podstoupit mimo daný stát, který ji zakazuje.

Dlouho potrvá, než se vyjasní, a zda se vůbec vyjasní, jak přesně ta situace s interrupcemi bude v jednotlivých státech USA vypadat.

Pokud by se začaly kriminalizovat a postihovat všechny aspekty přístupu k interrupcím, mohlo by dojít i na to, že v rámci žalob a soudních procesů by mohly být využité i informace, jež by si prokurátoři vyžádali na základě soudních příkazů z telefonů, internetových vyhledávačů, z aplikací, které ženy používají k monitorování menstruačního cyklu. Také by mohlo jít o esemesky, hovory, e-maily… S dnešními technologiemi jsou možnosti monitorovat chování a rozhodování žen obšírné a následně je možné to zneužít ke kriminalizaci interrupcí.

Děsivým momentem je i to, když se člověk podívá, jak v některých státech reagovala policie na protesty proti rozhodnutí Nejvyššího soudu. Někde totiž byla do ulic povolána národní garda, po zuby ozbrojení policisté a další bezpečnostní složky. Je to děsivý obraz toho, kam až by to mohlo zajít v momentě, kdy by některé státy chtěly vzít kriminalizaci interrupcí opravdu hodně vážně.

Právní bitvy a masivní protesty

Spousta Američanů si myslí, že přerušení těhotenství by mělo být legální. Bude tohle téma dělit americkou společnost i v dalších měsících? Odehrají se nové protesty a střety mezi těmito názorovými stranami? Bude to v USA stále vřít?

Bavíme se přibližně o 36 milionech žen v plodném věku, které by restrikce a zákazy mohly potenciálně zasáhnout, což je velké číslo. Spojené státy čeká mnoho právních bitev na různých úrovních a do toho nejspíš masivní protesty. Určitě můžeme očekávat, a už je to vidět teď, že státy, které se chystají interrupce zakázat, budou přicházet s různými zákony, jimiž by veškerá ta omezení zajistily. Do toho vstoupí lidskoprávní organizace bojující za ženská práva, které se s nimi budou soudit. Budou se soudit také státy mezi sebou. Je možné, že do toho nějakým způsobem zasáhne i federální ministerstvo spravedlnosti.

Čtěte také: Ovládnout soudy, proměnit USA: Americká Federalist Society usiluje o konzervativní revoluci už 40 let

Budou v tom hrát roli i soudci, na státní a federální úrovni. To bude trvat několik měsíců. Do toho proběhnou organizované protesty, vypadá to, že se plánuje i nový Women’s March, který se konal v roce 2017. Demonstrace možná vytvoří tlak minimálně na soudy a některé zákonodárce. Možná povedou i k tomu, že v některých státech, kde plánovali tvrdá omezení a zákazy, budou muset trochu zmírnit.

Vypadá to, že ta situace je v některých státech zatím dost nejasná.

Dlouho potrvá, než se vyjasní, a zda se vůbec vyjasní, jak přesně ta situace s interrupcemi bude v jednotlivých státech USA vypadat. A než se ustálí to, které části země budou jasně protiinterrupční. To můžeme sice předvídat, ale když se podíváme na grafy třeba z The New York Times, ve spoustě států není ještě úplně jasné, do jaké míry budou proti přerušení těhotenství, kdy začnou dané zákony platit…

Jak tedy mohou ty zmíněné právní spory vlastně vypadat?

Zajímavý je v tomhle Michigan. Tamní demokratická guvernérka Gretchen Whitmer teď bojuje za to, aby michiganský nejvyšší soud odložil platnost protiinterrupčního zákona, který měl vstoupit v platnost v momentě, kdy skončí Roe vs. Wade. Je to zákon, který vznikl před 100 lety, takže je to strašně zastaralé. Whitmer se chce mezitím pokusit prosadit dodatek do michiganské ústavy, který by zajistil právo na interrupci. A to je přesně ten typ právních bitev, které se teď budou dít.

Vítězství republikánů a nepřipravenost demokratů

Do jaké míry je rozhodnutí zrušit Roe vs. Wade jakýmsi dědictvím Donalda Trumpa? Právě on do Nejvyššího soudu USA pomohl dostat nejkonzervativnější členy. Na druhou stranu se ale mluví také o tom, že za rozhodnutí zvrátit Roe vs. Wade bojovali i členové soudu, kteří jsou ve funkci už dlouho…

…ale bez těch nejnovějších soudců by se jim toto rozhodnutí nepovedlo prosadit. Ta konzervativní většina je skutečně dědictvím Donalda Trumpa, ale samozřejmě jak poukazuje spousta historiků, snaha zásadně omezit či zrušit precedent Roe vs. Wade existuje skoro 50 let, od doby, co ten precedent prošel. Od 80. let vidíme koordinované a organizované skupiny právníků a politiků, kteří se postupně snažili nejdřív na státní a pak i na federální úrovni zajistit, aby byl tento precedent co nejméně efektivní a aby ho postupně totálně otupili nebo zrušili.

Na jednu stranu jde o výsledek skoro dvou generací konzervativních politiků, ale jakási „coup de grâce“, tedy ta poslední rána z milosti, jde za Trumpem. Slíbil to ve své kampani – že v momentě, kdy ho zvolí, tak zajistí, aby byla většina Nejvyššího soudu konzervativní. Počítal s tím, že bude nominovat jednoho či dva soudce. Povedlo se mu tam dostat tři. On je ten finální akt, ale pracovalo se na tom dlouho.

Spojené státy čekají na podzim volby do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Jak velkým tématem budou v předvolebních kampaních právě interrupce? Budou chtít jejich zákaz demokraté využít k získání plusových bodů? A jak to bude u republikánů – budou si hledat další téma, když tohle je pro ně v podstatě „vyhraná bitva“?

Těch dalších témat je spoustu. Soudce Clarence Thomas ve svém textu k rozhodnutí proti Roe vs. Wade zmínil, že na řadě by teď podle něj mělo být zrušení práva na antikoncepci či stejnopohlavní sňatky a vůbec tyto vztahy jako takové, včetně ochrany, která pro tato ustavení existuje.

Rozšířit by se mohla i debata o interrupcích, což navrhuje třeba bývalý viceprezident Mike Pence a docela se k tomu hlásil také šéf republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy. Jde o to, že v momentě, kdy by republikáni vyhráli podzimní volby a získali kontrolu nad Sněmovnou a ideálně i Senátem, prosadili by celonárodní zákon, který by zakazoval interrupce po 15. týdnu těhotenství. To je pro republikány velké lákadlo. Na druhou stranu někteří z nich se bouří, že by kvůli tomu mohli přijít o společenskou podporu.

Demokraté nejsou ochotní nabízet konkrétní způsoby jak co nejvíce bojovat proti nejhorším dopadům zrušení Roe vs. Wade.

U demokratů se o víkendu ukázal velký generační rozpor. Podle mě je pod rozlišovací schopnost některých politiků vnímat, jak akutní je tohle problém pro zmíněných 36 milionů žen. Jde třeba o Nancy Pelosi, Jima Clyburna a možná i samotného Bidena. Ukazuje to i jejich reakce – třeba že někteří demokraté si šli zazpívat na schody Kongresu. Kamala Harris měla v pondělí rozhovor na CNN, který byl dost vágní a slabou reakcí na to, co se děje. A Joe Biden odmítl možnost, že by se mohl rozšířit Nejvyšší soud nebo že by se mohli impeachovat soudci, kteří původně ve slyšeních před Senátem tvrdili, že Roe vs. Wade je něco, na co sahat nechtějí.

Demokraté nejsou ochotní nabízet konkrétní způsoby jak co nejvíce bojovat proti nejhorším dopadům toho soudního rozhodnutí. Ukazuje se, že establishment té strany na tohle nebyl připravený a vůbec neřešil, že k zrušení Roe vs. Wade může dojít. A hlavně – že nemá plán do budoucna.

Říkal jste, že jde o generační rozpor – neobjevila se mezi mladšími demokraty nějaká výjimka, někdo aktivní a s jasným plánem?

Když se ozvala demokratka Alexandria Ocasio-Cortez, působilo to jako obrovský kontrast. V televizních rozhovorech i na sociálních sítích rozjela fundraising – ten ale mířil na konkrétní organizace, které ženám pomáhají, nešlo o vybírání peněz pro demokratickou stranu. Začala také publikovat odkazy na různé organizace a poskytovat konkrétní rady všem Američankám, které najednou neví, co mají dělat. Ocasio-Cortez se ale také opřela do vedení demokratů. Některé politiky obvinila z toho, že jen využívají zrušení Roe vs. Wade pro to, aby získali peníze pro stranu. Přitom podle ní ani nabídli konkrétní kroky, které chce strana podniknout, nebo jak ženám pomůže v případě, že vyhraje podzimní volby. Když mají demokraté skutečně něco udělat pro ženy, působí v tom neohrabaně, nepřipraveně, bez plánu. Je tam velký rozpor mezi sliby a činy.

Demokraté tohle téma samozřejmě využijí k mobilizaci voličů před volbami, ale nevím, jak moc jim budou lidé důvěřovat, že jsou schopní s tím něco udělat. Taky platí, že pro americké voliče obecně, ať už příznivce demokratů nebo republikánů, existují důležitější témata. Inflace, vysoké ceny benzínu a potravin, nedostatek některých produktů, na něž jsou Američané zvyklí, i logistické problémy… A všechny jdou podle nich za Bílým domem, za prezidentem Bidenem, demokratickou stranou, demokraty v Kongresu… A je možné, že tohle nakonec převáží mnohem více než téma interrupcí.

Mahulena Kopecká

Více článků od autora

Témata: Potraty, Protesty, Soudy, USA, Ženy