Anna Jordanová

Anna Jordanová je doktorandkou na FSV UK. Zaměřuje se na regionální vztahy ve střední Asii a na ekonomické, politické a bezpečnostní výzvy, které může Evropa z této oblasti očekávat.