Vjorstka Media

Vjorstka je společensko-politický online magazín, které se snaží zkoumat a popisovat fungování ruské společnosti. Založili jej nezávislí novináři a částečně kolektiv kolem projektů věnujících se genderovému vzdělávání. Projekt byl spuštěn 26. dubna 2022. Médium vzniklo jako odpověď na zničení ruských médií v době války s Ukrajinou.