07. 06. 2021, 04:00

Voxpot otevírá předvolební debatu o české zahraniční politice

Redakce

Sněmovní volby se blíží a to je tradičně období vášnivých debat o vizích, cílech i o konkrétních změnách. České zahraniční politiky se však tato debata obvykle příliš netýká. Ač má své opodstatnění zásada, že se zahraniční politika země nemá měnit volby od voleb, mění se pozvolna, leč neustále, okolní svět. A mění se i možnosti, jak zahraniční politiku tvořit či účinně využívat.

Voxpot proto otevírá debatu o zacílení, žádoucí podobě a možnostech české zahraniční politiky. Jedním z jejích hlavních prvků budou texty autorů, kteří se se zahraniční politikou ČR setkávají každodenně, jako analytici, publicisté či novináři. Doplní je pak reflexe bývalých diplomatů, úředníků, zmocněnců a dalších osob s praktickou zkušeností s formováním zahraniční politiky. K tématu plánujeme uvést i několik debatních podcastů.

Hlavní, určující vliv na podobu české zahraniční politiky však mají zástupci politických stran. Ještě před začátkem vlastní debaty jsme tak oslovili právě je. Všechny výraznější strany kandidující v podzimních volbách byly Voxpotem vyzvány, aby sepsaly, co by chtěly v rámci svých představ o optimální české zahraniční politice po volbách měnit nebo co případně rozvíjet.

Zároveň jsme strany požádali, aby se z níže uvedeného seznamu ve svém příspěvku dotkly těch výzev, které pro českou zahraniční politiku pokládají za zvláště důležité a palčivé. Seznam jsme sestavili ve spolupráci s analytiky Ústavu mezinárodních vztahů a Asociace pro mezinárodní otázky.

  • měnící se role velmocí, resp. větší angažovanost Číny a Ruska,
  • nové možnosti/omezení, které nabízí české zahraniční politice EU,
  • prevence, eventuálně zvládání budoucích uprchlicko-migračních krizí,
  • ČR a spoluformování globální ekonomiky (např. boj proti odlivu zisků a daňovým rájům),
  • smysluplná rozvojová spolupráce (plnění závazků ČR v této oblasti),
  • zájmy ČR a otázka lidských práv v zahraniční politice,
  • vliv změn klimatu na stav světa a odpovídající zahraniční politika,
  • přístup České republiky k izraelsko-palestinským vztahům,
  • otázka vývozu českých zbraní v současném bezpečnostním klimatu,
  • otázka proměny českých národních (státních) zájmů pod vlivem výše uvedených faktorů.

Odpovědi jednotlivých stran budeme analyzovat ve zvláštních textech. Již nyní se ale lze níže seznámit s jejich původním zněním.

ČSSD, ANO, ODS a KSČM, tedy čtveřice velkých, resp. tradičních stran české politiky na naši nabídku buďto nereflektovaly, nebo nás odkázaly na programové dokumenty. Jejich pohled na optimální zahraniční politiku jsme proto načrtli sami na základě výtahů z těchto materiálů. Některé ze stran mají k dispozici zatím jen programy pro období 2017–2021, využili jsme tedy je. Až budou k dispozici nové, budeme výtahy aktualizovat. Menší a mladší strany nám většinou zaslaly svoje příspěvky samy. V zadání jsme je nechtěli omezovat ani délkou, ani žánrem, proto vydáváme odpovědi v originálním znění, pouze s úvodní poznámkou kurzívou k autorství a stylu.

Strany uvádíme podle pořadí ve výzkumu předvolebních preferencí, který během května vypracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.

ANO

Pirátská strana

STAN

ODS (v rámci koalice SPOLU)

SPD

TOP 09

KSČM

Přísaha Roberta Šlachty

ČSSD

Strana zelených

Odpověď slíbily zaslat také KDU-ČSL, Budoucnost, Trikolóra a hnutí Idealisté. Jakmile tak učiní, doplníme je sem i do archivu na našem webu.

***

Projekt “Zahraniční politika v propojeném světě” vzniká ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.